המיני האקאתון צמח מרעיון ההאקאתון, אך מצמצם את המשימה לנושא הקורס, לפרק זמן של 4-5 שעות, ומשתתפים בו רק תלמידי הקורס.

המטרה של הפרויקט היא ליישם את הרעיונות התיאורטיים שנלמדו בקורס, תוך לימוד חוויתי פעיל עם דגש על פיתוח יכולות כמו: למידה עצמית, עבודה בצוותים, חיפוש מידע מבוקר, עיבודו ויישומו בצורה מהירה​

תעשייה וניהול - Agile

מר דוד קודיש

הנדסת חשמל - עיבוד תמונה

ד"ר ​תמר ריקלין רביב

מדעי הבריאות - פיזיותרפיה

ד"ר סימונה בר-חיים

sample_1_with_play.jpg sample_1_with_play.jpg sample_1_with_play.jpg