הפקה, צילום, ועריכת סרטון הצגה עצמית למרצים.
סרטון הצגה עצמית הוא סרטון וידאו קצר באמצעותו מרצים/ות יוכלו להציג את עצמם, את סגנון ההוראה שלהם,
את תחומי המחקר האקדמיים שלהם, את הקורסים שהם מלמדים וכדומה.
את הסרטונים יוכלו המרצים להעלות לאתרים שלהם, ו/או לאתרי הקורסים.
מרצים/ות המעוניינים/ות להשתתף בפרויקט מוזמנים לפנות ליהודה האוזנר רמ"ד טכנולוגיות למידה במערך המחשוב