המרה של קורס פרונטלי לקורס מקוון כוללת הקלטה הרצאות (חלקן או כולן) באולפן של המדור לטכנולוגיות למידה, הכנת חומר ויזואלי שילווה את ההרצאות, כתיבת טקסט ההרצאה (לא הכרחי).

דוגמא למבנה קורס מקוון: 

  1. ​​10-12 הרצאות שבועיות מוקלטות, המחולקות לסגמנטים של 10-20 דקות, בהן ניתן לשלב בחני בקיאות, מצגות, סרטונים, "כתיבה על לוח" וכדומה
  2. פורום לדיון ולהעלאת שאלות - ינוהל על ידי סגל הקורס 
  3. בחנים שבועיים (שיבדקו אוטומטית) ו/או עבודות (שתיבדקנה על ידי סגל הקורס)
  4. מבחן מסכם שיערך בקמפוס או עבודת סיום קורס
  5. במידת הצורך ניתן לשלב תרגול פרונטלי או תרגול מקוון שיכלול הקלטה של פתרון התרגילים שיינתנו לסטודנטים/יות כעבודת בית ​