​​המדור לטכנולוגיות למידה בליווי אקדמי של ​ד"ר אלון פרגמן​ הפיק ופיתח מודולות משחק לתרגול אוצר מילים של השפה הערבית בקרב סטודנטים/יות דוברי עברית. 
פותחו חמש מודולות שמטרתן לצמצם במידה ניכרת את היקף השגיאות בקרב הסטודנטים/יות. הפיתוח מתמודד עם הבטי הצליל והכתב, ונועד לשפר את מיומנויות הסטודנטים/יות במסגרת לימודיהם האקדמיים, ולהגביר את המוטיבציה ללימוד השפה. 
הלומדה מתאימה עצמה לרמת הלומד/ת; היא מספקת ללומד/ת משוב מידי ודוחות התקדמות; ומאפשרת למרצה לעקוב אחר התקדמות הסטודנטים/יות. 
את הלומדה ניתן להתאים גם לתרגול שפות אחרות.

סרטון לדוגמא מהלומדה שפה ערבית של ד"ר אלון פרגמן

​  ​​​  ​