​הצעות עבודה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רואה חשיבות גבוהה ביצירת סביבת עבודה מגוונת, ופועלת לגיוון תעסוקתי. האוניברסיטה מעודדת הגשת מועמדויות למכרזים מקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית.

להצעות עבודה באתר הגיוס, סגל מנהלי וטכני, אגף משאבי אנוש

 

עידוד מחקרים העוסקים בתקווה ישראלית

קול קורא להגשת מועמדות לפרס 'תקווה ישראלית' ברוח חזונו של הנשיא ריבלין- גיוון ושותפות בחברה הישראלית
 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 14.1.2020 | קול קורא בערבית


קורסים בנושא תקווה ישראלית 


קורסים בפקולטה למדעי הרוח והחברה

קורסי הפקולטה למדה"ר תש"ף
קורסי הפקולטה למדה"ר תשע"ט​

קורסי הפקולטה למדה"ר תשע"ח


קורסים בפקולטה לניהול 
תשע"ט

מיזמים חברתיים עסקיים לשילוב תעסוקתי
כלכלה וחברה: תיאוריה ומעשה
אסטרטגיות לניהול קיימות
אתיקה לניהול

תשע"ח

כלים להבנת שוק העבודה הישראלי
ניהול מורשת בתיירות
​תרבות ועסקים בינלאומיים