בעלי תפקידים

פרופ' יבחר גנאור - יו"ר
עו"ד ורד סרוסי כ"ץ, מנהלת המחלקה למעורבות החברתית- ממונה מוסדית
שושי קסאי- רכזת גיוון והנגשה
 


הרכב וועדת ההיגוי 'תקווה ישראלית'

יו"ר- פרופ' יבחר גנאור

חברים מתוקף תפקידם:

פרופ' משה כספי- דיקן סטודנטים
פרופ' אריאל פלדשטיין- מזכיר אקדמי
דר' ציונה אלקיים- מנהלת מרכז חוסידמן
מר יוסי רוקני- משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון, תקצוב וכלכלה
מר שמעון ישי- סמנכ"ל משאבי אנוש
מר שגיא לנגר- מנהל שיווק
גב' מרב סולומון אמיר- רמ"ן סטודנטים
גב' רחל דמרי- רמ"ן הפקולטה למדעי הרו"ח
גב' לימור עזראי- רמ"ן הפקולטה למדעי הטבע
גב' דפנה מדר- מנהלת המרכז הקדם אקדמי
יו"ר אגודת הסטודנטים
עו"ד ורד סרוסי כ"ץ- מנהלת המחלקה למעורבות חברתית והממונה המוסדית לעניין תקוה ישראלית

חברים נוספים:

פרופ' איריס שי- המחלקה לבריאות הציבור ויועצת הנשיאה לקידום נשים באקדמיה
פרופ' ג'יהאד אל- סאנע- המחלקה למדעי המחשב ויועץ הרקטור לענייני סטודנטים ערבים
פרופ' ברכה שפירא- רמ"ח הנדסת מערכות מידע
פרופ' טאלב מוקארי- המחלקה לכימיה
פרופ' חביבה פדיה- המחלקה להיסטוריה של עם ישראל
פרופ' אברהם צנגן- הפקולטה למדעי הבריאות
דר' אבי יצחק- הפקולטה למדעי הטבע
דר' סארה אבו- כף- התכנית לניהול ויישוב סכסוכים
דר' אודיה כהן- הפקולטה למדעי הבריאות
דר' חגי כץ - המחלקה למנהל עסקים
 

הרכב וועדות המשנה:

 

יצירת סביבת עבודה מגוונת

יו"ר הועדה: מר שמעון ישי, סמנכ"ל משאבי אנוש
חברי הוועדה: פרופ' איריס שי, פרופ' טאלב מוקארי, גב' רחל דמרי, גב' לימור עזראי, גב' מעיין קצב


הוראה ומחקר מכווני גיוון

יו"ר הועדה: פרופ' יבחר גנאור
חברי הועדה: פרופ' ברכה שפירא, דר' סארה אבו- כאף, דר' ציונה אלקיים, יו"ר אגודת הסטודנטים, מר דוד פרץ

סטודנטים במרחב המוסדי

יו"ר הועדה: פרופ' משה כספי
חברי הועדה: דר' אבי יצחק, גב' מרב סלומון, רמ"ד אקדמיה באגודת הסטודנטים

הסביבה המוסדית כזירת מפגש

יו"ר הועדה: פרופ' אריאל פלדשטיין
חברי הועדה: אודיה כהן, מר שגיא לנגר, גב' מרב סלומון​