לוגו תקווה ישראלית

"אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועלת עוד משחר הקמתה למען תושבי הנגב וישראל על מגזריהם השונים,

כמו גם לצמצום הפערים החברתיים והנגשת האקדמיה לאוכלוסיות מגוונות"