​פרופ' סארה אבו-כף, ד"ר תהילה קלעג'י וגב' אפרת ירדאי

בשנים האחרונות הפכה האקדמיה בעולם ובישראל נגישה יותר לסטודנטים ולסטודנטיות ממגוון אוכלוסיות. מגמה זו באה לידי ביטוי בגידול עקבי של מספר הלומדים מהחברות הערבית, החרדית והאתיופית במוסדות האקדמיים בישראל.

מטרת מדריך זה היא לסייע לחברי הסגל האקדמי והמנהלי בהפעלת תהליך של קבלת החלטות מחושבת ושיטתית, וכן לעורר את מודעותם לידע המקדים לפיו הם פועלים ולשפוך אור על סוגיות העולות במפגשם עם הסטודנטים ועם התכנים התרבותיים שהם מביאים עימם. מדריך זה מתעתד להרחיב את הידע ומאגר הכלים העומדים לחברי הסגל האקדמי והמנהלי, כדי לאפשר להגיב ולהתנהל בצורה נכונה, מועילה ומחושבת.

ללא ספק, תוצאותיו החיוביות של תהליך זה יבואו לידי ביטוי לא רק בהגברת הרגישות והכישורים לעבודה במרחב המגוון, אלא גם במידת הסיפוק של כל הצדדים המעורבים ובאווירה הכללית שתיווצר: מכילה וחיובית.​

שער המדריך

​המדריך להגברת הרגישות והכשירות התרבותית במרחב האקדמי


​​