​​​"תקווה ישראלית" היא מטריית פעילות רחבה המאגדת תחתיה את מכלול פעילות בית הנשיא החותרת ליצירת שותפות בין ארבעת השבטים המרכיבים את החברה הישראלית, וזאת באמצעות פעולה בתחומי מפתח חברתיים וכלכליים: חינוך, אקדמיה, שוק העבודה, ספורט ועוד.

תקווה ישראלית באקדמיה הוקמה בעקבות ההבנה כי למרחב האקדמי יכולת להוות מנוע מרכזי לפיתוח ההון האנושי הישראלי, וכי הוא משמש לא פעם מקום מפגש ראשון שבו מתכנסים צעירים מכל חלקי החברה תחת קורת גג אחת. האקדמיה היא לכן בעלת תפקיד חיוני בעיצוב דמותן ועתידן של החברה והמנהיגות בישראל ושל הכלכלה הישראלית. 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נענתה לקריאת נשיא המדינה דאז, ראובן רובי ריבלין, ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה להצטרף ל'תקווה ישראלית באקדמיה'. כמוסד שחרט על דגלו את האחריות החברתית, המחויבות לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, היה זה אך טבעי שנהיה שותפים מרכזיים בתוכנית.