​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב חרטה על דגלה את האחריות החברתית, המחויבות לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, האוניברסיטה רוצה לתת לסטודנטים שלה את ההזדמנות לממש את הפוטנציאל שלהם ומוצאת חשיבות גבוהה למתן שירותי סיוע וקידום סטודנטים.

כמוסד שחרט על דגלו את האחריות החברתית, המחויבות לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, האוניברסיטה מציעה מגוון של שירותי היחידה לקידום סטודנטים ערבים