יהדות אמריקה בישראל (2023)
בעריכת עדי שרצר, עופר שיף​

ישראל 77-67: המשכיות ומפנה (2017)
בעריכת עופר שיף ואביבה חלמיש

גָלויות ישראליות: מולדות וגלות בשיח הישראלי (2015)
בעריכת עופר שיף

מולדות בגולה: תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית (2015)
בעריכת עופר שיף

מוזיקה בישראל (2014)
עורכים: מיכאל וולפה, גדעון כ"ץ, טוביה פרילינג

מעבר להלכה: מיפוי מחדש של מסורת, חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל (2014)
עורכים: יעקב ידגר , גדעון כ"ץ,  שלום רצבי 

מגדר בישראל (2011)
עורכים: מרגלית שילה, גדעון כ"ץ

מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון (2008)
עורכים: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ, שלום רצבי

חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי (בשני כרכים, 2005)
עורכים: אבי בראלי, דניאל גוטוויין, טוביה פרילינג

איש בסער: מחקרים ומסות על זאב ז'בוטינסקי (2004)
עורכים: אבי בראלי, פנחס גינוסר

כלכלה וחברה בימי המנדט (2003)
עורכים: אבי בראלי, נחום קרלינסקי

ציונות: פולמוס בן זמננו (1996)
עורכים: אבי בראלי, פנחס גינוסר