אפשר לקנות את גיליונות עיונים בחנויות הספרים הפיזיות
וכן באתר האינטרנט של צומת ספרים

ממפיץ ראשי: "ספרות עכשיו", 03-9229175