פרופ' אבי בראלי, עורך
abareli@bgu.ac.il

פרופ' עופר שיף, עורך
oschiff@gmail.com  

אורנה מילר, עורכת משנה
omiller@bgu.ac.il

 

כתובת:

מערכת 'עיונים',
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
קריית שדה-בוקר, 8499000

טל. 08-6596940