​פרופ' אבי בראלי, עורך
abareli@bgu.ac.il

פרופ' עופר שיף, עורך
oschiff@gmail.com  

ד"ר אורן דוד קלמן, עורך משנה
orenkal@bgu.ac.il

iyunim@bgu.ac.il

טל. 08-6596940​

כתובת:

מערכת 'עיונים',
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
קריית שדה-בוקר, 8499000