​​​​​​​​​עורכים

פרופ' אבי בראלי​ ופרופ' עופר שיף

עורך משנה

ד"ר אורן דוד קלמן

חברי המערכת

פרופ' אבנר בן-עמוס, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבי בראלי, מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' דני גוטוויין, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אמיר גולדשטיין, החוג ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית תל-חי

פרופ' מנחם הופנונג, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' נסים ליאון, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן

גב' אורנה מילר, מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר סבטלנה נטקוביץ, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה

פרופ' קובי פלד, מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' קימי קפלן, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר־אילן 

פרופ' שלום רצבי, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​

מייסד ועורך ראשון

ד"ר פנחס גינוסר​​