כריכת מעבר להלכה 

בעריכת יעקב ידגר, גדעון כ"ץ,  שלום רצבי 

 

תוכן העניינים:


יעקב ידגר, גדעון כ"ץ ושלום רצבי  הקדמה

התחלות

צפי זבה-אלרן   חוני המעגל ואלפיים שנות השינה
רוני באר-מרקס   יחסה של האורתודוקסיה לשפה העברית: המקרה של כתב העת לבנון
גדעון כ"ץ   זהות קלושה וחילון היהדות באלטנוילנד
ניחם רוס   המתקפה על 'החסידות החדשה' בישיבות הציונות הדתית
עינת רמון   ציונות תרבותית כחלופה לרפורמה בכתבי אחד העם

חילונויות ופוסט-חילוניות

יובל גובני   חילונוּיוֹת יהודיוֹת: קווים למתווה פילוסופי-חינוכי
אבנר דינור   תאולוגיה חילונית: לביקורת החילוניות הישראלית דרך הגותו של הנס יונס
הגר להב   'מעבר לאלוהי אבותינו'? תיאולוגיה פוסט-חילונית והשיח היהודי-פמיניסטי בישראל
חנוך בן-פזי  לוינס בעקבות בובר: מהתחדשות רוחנית לחברה מוסרית וצודקת

אורחות חיים

אנה פרשיצקי   המצאת טקסים יהודיים: טקסי חתונה ולוויה לא אורתודוקסיים בישראל
עודד בר   בין מסורת לחידוש: יום השנה לשחרור צפת וההילולה במירון, תש"ט
נעמה אזולאי ואפרים תבורי   'שירת החול': שיח יהודי-ציוני בקבוצות המשימה השיתופיות של צעירים במרחב החילוני בישראל
אורית הירש   'היכוני לביאת המשיח-הגבר': נשים חילוניות בחב"ד המשיחית
הדס שדר וליאת ורדי   מתחם הבבא סאלי בנתיבות כבבואה חברתית

מסורתיות ודתיות 'רכה'

אריה קיזל   מזרחיות חילונית ומזרחיות מסורתית במאבק רשת הנרטיבים הישראלית
אסף שרעבי   דתיות 'רכה' ודתיות 'קשיחה': המקרה של תנועת התשובה בישראל
אסף ליבוביץ'   מסורתיים רוחניים בישראל: תנועה חברתית חדשה ושאלת הישראליות בעידן פוסט-מטריאלי

תרבות העידן החדש

מריאנה רוח-מדבר   מתקשרת, הילרית ושמאן נפגשים אצל הרב: היהדו(יו)ת הישראלי(ו)ת בעידן החדש
רון מרגולין   האם היה יוסף שכטר מבשר הרוחניות החדשה בישראל?
רחל ורצברגר   רוחניות של חיפוש ויהדות של בחירה: נרטיב הזהות של אנשי ההתחדשות הרוחנית היהודית בישראל

תמורות בראי האומנות

יעל גילעת   מגדר, ריטואל ווידאו-ארט
דרור בורשטיין   'אין זה משנה איפה חותכים': מבוא לקריאה זן-בודהיסטית בכתבי יואל הופמן​