galuyot.PNG
עורך: עופר שיף

 

תוכן העניינים:

 

עופר שיף  מבוא: תפיסות של שייכות-זרות בגולה

חיים א' וקסמן  'איפה הבית שלי?' יהודים אורתודוקסים בארצות הברית במאה ה־20

יורם בילו  'רצוננו לראות את מלכנו': התגלויות בחב"ד המשיחית

גור אלרואי  בין הצלת ישראל לגאולת ארץ ישראל: האידאולוגיה הטריטוריאליסטית ויחסה לציונות ולמדינת ישראל

יוחאי אופנהיימר  ב'תבנית נוף מולדתו': שאול טשרניחובסקי וחיוב הגלות

אליעזר בן־רפאל  יחסי תפוצה ומולדת: רצועות ההנעה

יצחק קונפורטי   גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית

הלל כהן  חייו ומותו של היהודי־הערבי בארץ ישראל ומחוצה לה

מארק א' ריידר  גורלות שלובים: אמריקה וציון בעיני סטיבן ש' וייז וחיים גרינברג (תרגמה מאנגלית: מרינה גרוסלרנר)

ג'ונתן ב' קרסנר  'מולדת' ו'תפוצה' בספרי הלימוד היהודים־אמריקנים, 1948-1928 (תרגמה מאנגלית: מרינה גרוסלרנר)

גיא מירון   גלות, תפוצה ומולדת: השיח על עבר ועל עתיד בעידן שקיעת האמנציפציה בגרמניה ובהונגריה

זהר שגב  המכון לעניינים יהודיים של הקונגרס היהודי העולמי ועיצוב הקיום היהודי שלאחר השואה

רענן ריין וג'פרי לסר  יהודים לטינו־אמריקנים או לטינו־אמריקנים יהודים? גישות חדשות למחקר על אתניוּת ולמושג התפוצה

מיכאל קצין  בין ארצות הברית לישראל בסֵפֶר 'חיפוש: אוטוביוגרפיה' מאת מאיר לוין (תרגמה מאנגלית: מרינה גרוסלרנר)

דני טרום  חוויית המדינה: היהודים בתצורה הבתר־מדינתית על פי רמון ארון וחנה ארנדט (תרגם מצרפתית: אבנר להב)

שמואל טריגנו  שיבת ציון מעבר לדיאלקטיקת הגלות (תרגם מצרפתית: אבנר להב)

יוסי טרנר  היחס בין ציון לתפוצות בהגותם של מרדכי קפלן ואליעזר שביד