מסביב לנקודה

 עורכים: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ, שלום רצבי