פגרת פסח תש
? מה בספרייה

פגרת פסח תש"פ

בין התאריכים 8.4.20-17.4.20 הספרייה תהיה סגורה ולא יינתנו שירותים מקוונים, מאגרי הספרייה והחומרים המקוונים נשארים זמינים כל העת * לבעיות בנושאי גישה למאגרים ובכלל ניתן לפנות למנהלת הספרייה, אילונה גילר, igeller@bgu.ac.il

? מה בספרייה

שירותי יעץ והדרכה בכל קומה * הדרכות אישיות * חדרי לימוד קבוצתיים * אולמות קריאה רועשים ושקטים * שירותי השאלה והשאלה בינספרייתית ללא עלות * השאלה לכל הסמסטר מאוסף אגודת הסטודנטים.