$$Events$$

10 ספט'
10:00
- 31 דצמ'

ספריית ארן

​מילונים ניתנים לשימוש בספרייה או להשאלה לשימוש במבחנים ונמצאים בדלפק ההשאלה

באוסף מילונים בשפות -

עברי-אנגלי

עברי-ערבי

עברי-צרפתי

עברי-איטלקי

עברי-ספרדי

עברי-רוסי

עברי-גרמני

בנוסף ניתן לאתר מילונים באוספי הספרייה בחיפוש בקטלוג להשאלה ארוכה יותר

 

מילוניות

ניתן לשאול מילוניות לשימוש בספרייה או לשימוש במבחנים –

באוסף מילוניות בשפות -

ערבי-אנגלי

עברי-אנגלי

 

אוסף האגודה הסטודנטיאלית

ניתן לקבל מילונית ומילונים לכל הסמסמטר בתשלום סמלי מאוסף "האגודה הסטודנטיאלית" הממוקם בדלפק ההשאלה.

באוסף מילונים בשפות – עברי-ערבי, ערבי-עברי, לטיני-אנגלי, עברי-גרמני, עברי-איטלקי

מילוניות – עברי-אנגלי

לבדיקת זמינות מילוניות ניתן לפנות לצוות ההשאלה בדוא"ל או בטלפון 08-6461412/1

התשלום מקוון (גישה ​מאתר הבית של הספרייה)