​​​​​​​​​​​​

           בדף הבית של Google Scholar יש לפתוח את התפריט בפינה העליונה ולבחור Settings (הגדרות)

​​תמונה סקולר 1


           לב​​​חור Library links (קישורי ספרייה)                                                   

תמונה סקולר 2


            להקליד "Ben ​Gurion" וללחוץ על כפתור החיפוש                                  ​   


תמונה סקולר 3

           לסמן את כל האפשרויות ולשמור

תמונה סקולר 4


           כאשר המאמר זמין בטקסט מלא יופיע קישור לצד רשומת המאמר

תמונה סקולר 5


            יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא​​

תמונה סקולר 6 הזדהות

​​​

WhatsApp

​​