• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • ​RefWorks הינה תוכנת אינטרנט לניהול מקורות מידע, המאפשרת לייבא פריטי מידע מתוך מקורות שונים כמו מאגרי מידע, 
  קטלוגים, ספרים וכ"ע אלקטרוניים ואתרי אינטרנט. 
  באמצעות רפוורקס ניתן לארגן את המקורות וליצור רשימות ביבליוגרפיות במגוון סגנונות ציטוט.
  התוכנה חופשית לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה ומותנית בפתיחת חשבון משתמש אישי. 

  לבעלי חשבון ב- RefWorks בגירסה הקודמת (הנקראת עתה Legagy Refworks) המעוניינים לעבור לגירסה החדשה:
   יש לפתוח חשבון משתמש ולהעביר את המידע שצברתם ב- Refworks הקלאסית לתכנה החדשה. שימו לב:
  בעת הרישום לתוכנה יש לה​שתמש בדוא"ל הארגוני (מהאוניברסיטה) בלבד.
  הגרסה החדשה לא תומכת במסמכים שעריכתם החלה בגרסה הקודמת, לכן מומלץ לבצע את המעבר בסיום עריכת מסמך אחד 
  ולפני תחילת עריכת מסמך חדש.
  הוראות להעברת מידע מגירסה ישנה לחדשה:​
  1. לאחר פתיחת חשבון משתמש בגירסה החדשה חדשה, לחצו על כפתור הפלוס ( +)  בפינה השמאלית​ למעלה ובחרו באפשרות
  ​Import references מהתפריט הנגלל.​
  2. לחצו על כפתור RefWorks תחת הכותרת  "Import from another reference manager."
  3. אם אינכם מזוהים עדיין, תידרשו לעשות זאת עכשיו.
  4. לאחר ההזדהות, תתחיל להתבצע ההעברה, שתארך ​דקות ספורות. במידה ופריט מסוים לא עבר, תתקבל על כך התראה.​

  לעת עתה, פועלות שתי הגירסאות במקביל.