קומה ומיקום מספר מכונות צילום
ארן 1 - חדר מדרגות1 מכונת צילום / סריקה,  1 מדפסת שחור-לבן
ארן 2 - לובי הספרייה - חדר הצילום

6 מכונות צילום סריקה והדפסה, ועוד 2 מכונות צילום,

1 מדפסת שחור לבן, 1 מדפסת צבעונית

ארן 2 - חדר מדרגות1 מדפסת שחור לבן
ארן 3 - חדר מדרגות.ׁׁׂ1 מכונת צילום / סריקה,  1 מדפסת שחור-לבן
ארן 4 - חדר מדרגות1 מכונת צילום / סריקה,  1 מדפסת שחור-לבן
ארן 5 - חדר מדרגות1 מכונת צילום / סריקה,  1 מדפסת שחור-לבן​

  

שירותי סריקה לסגל אקדמי Scan & Deliver

סגל אקדמי זכאי לסריקה של מאמרים, פרקים ו/או קטעים קצרים מספרים שברשות הספרייה ללא עלות, לצרכי מחקר.
ניתן להזמין פרקים מספרים או מאמרים שהם חלק מאוסף הדפוס של ספריית ארן.

בכפוף לחוק זכויות יוצרים -  ניתן לסרוק רק פרק או שניים מספר (ובתנאי שלא יעלה על 20% מסך העמודים בספר). ניתן לסרוק מאמר אחד מכתב עת.

הסריקה לצרכי מחקר אישיים ולא לצרכי הוראה או הפצה.

להזמנה יש למלא את טופס בקשת הסריקה במלואו.

ניתן לבקש עד שתי בקשות ביממה. הסריקה תישלח באמצעות הדוא"ל עד ל-4  ימי עבודה מיום הבקשה (לא כולל יום שישי).

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות השאלה-השאלה בין-ספרייתית delpek@bgu.ac.il

טל' ​​08-6461411