$$News and Reports$$

01 ינו' 2019

​​​​​​​​​​​הספרייה המרכזית ע"ש ארן פתוחה לקהל הרחב. ניתן להגיע לספרייה בשעות הפעילות, להשתמש באולמות הקריאה, לקרוא בספרים ובכתבי העת שבדפוס. כמו כן ישנם מספר מחשבים הפתוחים לכל לחיפוש בקטלוג הספרייה. לרשות הקהל עומדות מכונות צילום וסריקה.

סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה זכאים להשאיל ספרים עם הצגת מכתב התחייבות מספריית המוסד בו הם לומדים. יש לפתוח כרטיס קורא במשרד ההשאלה.

סטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני ומעלה) מאוניברסיטאות אחרות זכאים להשאיל ספרים כנגד מכתב התחייבות מספריית המוסד בו הם לומדים. יש לפתוח כרטיס קורא במשרד ההשאלה.

בכל שאלה ניתן לפנות לדלפקי היעץ וההשאלה (טל' 08-6461411)

 

לומדה ל​הכ​רת ​הספרייה לאורחי​ם

לבוגרי האוניברסיטה

לכל החדשות »