​​שעות הפתיחה בספריית ארן
  בתקופת ה"קורונה" שעו​ת הפתיחה מפורטות ב"הודעות"
  אולמות הקריאה -
  ימים ראשון - חמישי 8:30-21:45 (שירותי יעץ והשאלה עד 19:45)
  ימי שישי - 8:30-12:45

  משרד השאלה והשאלה בין-ספרייתית (טל' 08-6461411)
  ימים ראשון - חמישי 8:30-15:00

  חדר אורקולי (טל' 08-6461834)
  ימים ראשון - חמישי 8:30-15:00

  הארכיון לתולדות הנגב ע"ש טוביהו
  ימים ראשון - חמישי 8:30-15:00 (לתיאום מראש טל' 08-6461245)
   
           
   

 

​​