$$Events$$

10 ספט'
10:00
- 31 דצמ'

אינטרנט - WEB

​​​​​​​​​​​​​​הספרייה חתמה על הסכמים חדשים לשנת 2022 לפרסום בגישה פתוחה, ללא עלות או בהנחה לחוקרי האוניברסיטה.

איך עושים את זה? פשוט שולחים את המאמר לפרסום אצל המו"ל. במידה ומאמר של חוקר.ת מהאוניברסיטה יתקבל לאחר הערכת עמיתים, במסלול הפרסום הרגיל, תישאל השאלה אם רוצים לפרסם את המאמר ב- Open Access. כל מה שצריך הוא לאשר כי אתם.ן מעוניינים.ות במסלול פרסום כזה והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטי.

לצורך שיוך החוקר.ת לאוניברסיטה הנכם.ן מתבקשים להשתמש בדוא"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת המו"ל.

יתרונות הפרסום בגישה פתוחה – גישה חופשית למחקר, חשיפה רחבה ליותר קוראים, יותר ציטוטים והגדלת הסיכויים לשיתופי פעולה בינ"ל.

מו"לים עימם יש הסכמים חדשים

 AIP publishing (American Institute of Physics) 

 ניתן לפרסם בכתבי עת היברידיים בגישה פתוחה, ללא עלות.

De Gruyter

 ניתן לפרסם בכתבי עת היברידיים בגישה פתוחה, ללא עלות.

Emerald

הנחה בגובה 10 אחוזים בעלויות APC בפרסום בכתבי עת בגישה פתוחה.

 Portland Press

 ניתן לפרסם בכתבי עת במסלול היברידי ו-GOLD בגישה פתוחה, ללא עלות.

Wiley

 ניתן לפרסם בכתבי עת במסלול היברידי בגישה פתוחה, ללא עלות. על פי ההסכם, מספר המאמרים שיפורסמו ללא עלות למחברים מוגבלת. רשימת כתבי העת לפרסום בגישה פתוחה​.

מו"לים עם הסכמים נמשכים

 Cambridge University Press  

במסגרת הסכם Read&Publish ניתן לפרסם כמות בלתי מוגבלת של פרסומים. 

ניתן למצוא פרטים באתר המו"ל List of OA Journals titles Publish Paper Process.

The Company of Biologists 

ניתן לפרסם בכתבי עת במסלול היברידי ו-GOLD בגישה פתוחה. ללא עלות.

Karger

ניתן לפרסם בכותרים ההיברידיים וב- GOLD ללא עלות. לאתר המו"ל לפרטים נוספים. מדריך להגשת מאמר.

SAGE

ניתן לפרסם בכ-900 כתבי עת במסלול OA בעלות של 200 פאונד בלבד. ניתן למצוא את רשימת הכותרים בהסכם המצורף וכן באתר המו"ל Sage Choice.  

כל המידע במדריך לפרסום בגישה פתוחה.