פרופ' אבי עשור

פרופסור מן המניין

חדר:
158 בנין 72
טלפון:
08-6461838
מייל:
assor@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום ב' 18:00 - 17:00
קורות חיים