​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​פורומים - סמסטר א'

​נושא
​​תאריך
שיחת פתיחה + קשיי ההתמודדות עם העבר בצפון אירלנד של "בתר-הסכסוך"23.10.2018
18:00-19:30

​Inclusive S​ecurity

27.11.2018
18:00-19:30

פורומים - סמסטר ב'
​נושא
​​תאריך
19.03.19
16:15-17:45
מפגש עשור לתכנית - מפגש ברוחו של פרופ' דן בר-און ז"ל, מייסד התכנית
30.04.19
​16:15-17:45​​
מפגש פורום 5 מורחב - טקס פרסי בר-און ומפגש סיום פרקטיקום​​
11.06.19
​14:15-17:45​