​​​​​​​​​​​​קורסי חובה​
סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים 
משא ומתן: תאוריה ופרקטיקה


סמינר
התמודדות צעירים במצבי קונפליקט
קונפליקטים במרחב המשפחתי

קורסי בחירה
סמסטר א
שיר חרב שירת חרפה
​ישוב סכסוכים באמצעות פעילות ספורט
סוגיות נבחרות בחקר התמודדות והסתגלות בקרב סטודנטים

סמסטר ב
מה עושים עם ידע
מגמות שינוי בחברה החרדית 
פוליטיקה חברה ומשפט בהודו המודרנית
זהות והתמודדות בישראל מנקודת מבט פסיכולוגית אישית וחברתית

קורסי בחירה ממחלקות אחרות הפתוחים עבור החטיבה (במסגרת 6 הנ"ז המותרים)
מגדר, סקס וכוח בזירה הבינלאומית (קורס שנתי)​
גישור במערכות ארגוניות