דלג לתוכן העמוד

- מאי 2018 -

תשובתו של נחמיה ארגוב, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה דוד בן גוריון. במכתב, מבקש האב, אשר בנו החייל עומד להישפט בבית דין צבאי לבוא לשוחח עם ראש הממשלה דוד בן גוריון. בתשובתו, כותב נחמיה ארגוב. כי ראש הממשלה מוכן לפגוש אותו אך "איננו מוכן בשום פנים ואופן לשוחח איתך בעניין בנך העומד לדין. החוק עומד למעלה מהממשלה ואין ראש הממשלה מוכן לבוא בענין הנמצא בטיפול של בית המשפט" (מתוך ארכיון אישי, נחמיה ארגוב , מאי 1950)

תשובתו של נחמיה ארגוב, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה דוד בן גוריון

- אפריל 2018

השורות האחרונות ביומנו של האב המייסד של מדינת ישראל מסתיימות עם הכרזת העצמאות ומנציחות את רגע לידתה של מדינת ישראל. רגע אליו חתר בן-גוריון כל ימיו ואליו ייחלה התנועה הציונית מראשיתה. היומן מתעד את רגעי השמחה של המוני ישראל. אולם בכל לידה – חבלי לידה: בן גוריון איננו מסתיר את חרדתו מיום המחרת בו תחל פלישת צבאות ערב למדינה הצעירה, וכך כתב:

"באחת מועצת העם. אישרנו הנוסח של הכרזת העצמאות. בארבע הכרזת העצמאות. בארץ צהלה ושמחה מרובה ושוב אני אבל בין השמחים, כביום 29 לנובמבר."

april-diary.jpg קטע היומן - גרסת PDF

- מרץ 2018

"גבורה אמהית" -  תשורה ממשלת ישראל לרגל הולדת הילד העשירי,  אפריל 1949
(מתוך אוסף בן גוריון, התכתבות, השלמות 6)

גבורה אמהית

- פברואר 2018

מי הוא יהודי? תשובתו של דוד בן גוריון  לעו"ד יהודה קופף,עורך ביטאון "הרעיון" – רבעון לבעיות המסדר והאומה,
של בני ברית, מרץ 1969
(מתוך אוסף בן גוריון, תיקי נושא)

מי הוא יהודי?

מי הוא יהודי? - PDF

 

​​- ינואר 2018

​מכתבו של דוד בן גוריון אל בנו עמוס,בן ה -16, אוגוסט 1936.
בן גוריון נעדר מן הבית ונמצא בלונדון לנוכח המאורעות בארץ (מתוך אוסף בן גוריון, התכתבות)

מכתב של דוד בן גוריון אל בנו עמוס, אוגוסט 1936