דלג לתוכן העמוד

- פברואר 2018

מי הוא יהודי? תשובתו של דוד בן גוריון  לעו"ד יהודה קופף,עורך ביטאון "הרעיון" – רבעון לבעיות המסדר והאומה,
של בני ברית, מרץ 1969
(מתוך אוסף בן גוריון, תיקי נושא)

מי הוא יהודי?
מי הוא יהודי? - PDF

​​- ינואר 2018

​מכתבו של דוד בן גוריון אל בנו עמוס,בן ה -16, אוגוסט 1936.
בן גוריון נעדר מן הבית ונמצא בלונדון לנוכח המאורעות בארץ (מתוך אוסף בן גוריון, התכתבות)

מכתב של דוד בן גוריון אל בנו עמוס, אוגוסט 1936