דלג לתוכן העמוד

- אפריל 2018

השורות האחרונות ביומנו של האב המייסד של מדינת ישראל מסתיימות עם הכרזת העצמאות ומנציחות את רגע לידתה של מדינת ישראל. רגע אליו חתר בן-גוריון כל ימיו ואליו ייחלה התנועה הציונית מראשיתה. היומן מתעד את רגעי השמחה של המוני ישראל. אולם בכל לידה – חבלי לידה: בן גוריון איננו מסתיר את חרדתו מיום המחרת בו תחל פלישת צבאות ערב למדינה הצעירה, וכך כתב:

"באחת מועצת העם. אישרנו הנוסח של הכרזת העצמאות. בארבע הכרזת העצמאות. בארץ צהלה ושמחה מרובה ושוב אני אבל בין השמחים, כביום 29 לנובמבר."

april-diary.jpg קטע היומן - גרסת PDF

- מרץ 2018

"גבורה אמהית" -  תשורה ממשלת ישראל לרגל הולדת הילד העשירי,  אפריל 1949
(מתוך אוסף בן גוריון, התכתבות, השלמות 6)

גבורה אמהית

- פברואר 2018

מי הוא יהודי? תשובתו של דוד בן גוריון  לעו"ד יהודה קופף,עורך ביטאון "הרעיון" – רבעון לבעיות המסדר והאומה,
של בני ברית, מרץ 1969
(מתוך אוסף בן גוריון, תיקי נושא)

מי הוא יהודי?

מי הוא יהודי? - PDF

 

​​- ינואר 2018

​מכתבו של דוד בן גוריון אל בנו עמוס,בן ה -16, אוגוסט 1936.
בן גוריון נעדר מן הבית ונמצא בלונדון לנוכח המאורעות בארץ (מתוך אוסף בן גוריון, התכתבות)

מכתב של דוד בן גוריון אל בנו עמוס, אוגוסט 1936