​​​​ארכיון בן-גוריון שואב את מעמדו החוקי והמשפטי מ"חוק בן-גוריון", שחוקק בכנסת בשנת תשל"ז (1976). בארכיון בן-גוריון מכונסים אוספים ועיזבונות המכילים מאות אלפי פריטים.  גרעין הארכיון הוא ארכיונו האישי של דוד בן-גוריון שהופקד בו לאחר מותו.  בעת הפקדתו היו בו יותר מ- 750,000 עמודים ובהם יומניו האישיים של בן-גוריון ומכתביו.  היומנים מקיפים את התקופה מראשית פעלו ביישוב, ובהמשך בעשור הראשון והשני של המאה העשרים ועד ימיו האחרונים בדצמבר 1973.  לצד גרעין חשוב זה, ומכוח התפיסה המחקרית של הארכיון, הוקם בארכיון אוסף של תיעוד היסטורי אשר צולם מארכיונים רבים וביניהם: ארכיון המדינה, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון מפלגת העבודה בבית ברל, ארכיון ז'בוטינסקי, ארכיון העבודה במכון לבון ארכיון לוי אשכול ועוד.  פעולה מקיפה זו הגדילה את כמות החומר הארכיוני פי חמישה משעורו בעת ההפקדה.

הארכיון מכיל חומרים היסטוריים משנת 1900 ועד 1973, המספרים את סיפור תקומת העם היהודי בארצו מימי השלטון העות'מאני דרך תקופת המנדט, מלחמת השחרור, הקמת המדינה והעשורים הראשונים של עיצוב המדינה הצעירה.  בארכיון מצויים גם מכתביו של דוד בן-גוריון, פרוטוקולים של ישיבות הגופים שהקים, ניהל ובמסגרתם פעל, כמו הנהלת הסוכנות, ההסתדרות הכללית, מפא"י, רפ"י, ההסתדרות הציונית, וכדומה. כמו כן מצויים בארכיון עדויות כתובות ומוקלטות, סרטים, תצלומים המתייחסים לפועלו של בן-גוריון. במרכז התיעוד העשיר הזה נמצא האיש והמנהיג בן גוריון, אך למעשה מקופל בו סיפורם ההיסטורי של מנהיגים נוספים ושל העם היהודי ומדינת ישראל, על היבטיהם השונים.

כן מצויות בארכיון תעודות בעלות זיקה ישירה ועקיפה להיסטוריה היישובית, כגון: קטעים מיומנים אישיים של חיים ארלוזורוב, ראובן זסלני (שילוח), משה שרת ואחרים, מסמכים מוועדות המנדט והאו"ם, קטעי עיתונים, תזכירים ומכתבים ועוד.  בארכיון גם תיעוד מארכיונים בחו"ל כגון מהארכיון הלאומי הבריטי בלונדון (Public Record Office), מהארכיון הלאומי בוושינגטון שבארצות הברית (NARA), מהג'וינט, מהבונד, מ- YIVO ומעוד ארכיונים מארצות-הברית.

הארכיון מחזיק גם בתיעוד מגוון של משרדי הממשלה הרבים העוסקים בהיבטים השונים הקשורים למדיניות חוץ ופנים.

בשנים האחרונות הועשרו אוספי הארכיון בחומרים ייחודים כמו ארכיון גרינבוים, ארכיון וניה הדרי, אוסף הלל קוק, אוסף שבתי טבת, ארכיון AJC וארכיונים של מדענים שהיו ממקימי האוניברסיטה העברית.

אוסף החומרים האודיו ויזואליים שברשות הארכיון עובר תהליך של המרה לקבצים דיגיטליים כדי לשמרו ולהנגישו לקהל החוקרים.

תיעוד הארכיון ממשיך לעבור תהליך מחשוב נרחב שתוצאותיו עומדים לרשות החוקרים והמתעניינים מהארץ ומחו"ל באתר.

הארכיון ברובו מושתת על חומר מצולם מארכיון בן-גוריון המקורי שמופקד בארכיון צה"ל ומארכיונים רבים אחרים.  חטיבות התיעוד מחולקות לשתי קבוצות:
1. חטיבות תיעוד ברמה של תעודה המסודרות על פי סוג התעודה ובסדר כרונולוגי.
2. חטיבות נושאיות ברמה של תיק המסודרות על פי נושאים ושמות תיקים.

בקבוצה הראשונה, המסודרת כרונולוגית, נמצאות בין השאר חטיבת היומנים ובה יומן בן-גוריון, חטיבת ההתכתבות ובה כל המכתבים היוצאים והנכנסים, חטיבת תכ"כ (תיעוד כרונולוגי כללי) ובה בעקר דוחות, פתקים ותזכירים, חטיבת קטעי עיתונים, חטיבת הפרוטוקולים ועוד. בקבוצה השנייה נמצאות בין השאר חטיבת לשכת בן-גוריון כראש ממשלה, לשכת בן-גוריון כיושב ראש הנהלת הסוכנות, תיקי נושא, ארכיונים אישיים וסדרות נושאיות. 

ממונה על תשתיות המידע: דר' עדי פורטוגז, 08-6596956,  portugez@bgu.ac.il

​אחראית חומר ארכיוני ממוחשב: מיכל לניאדו, 08-6596947 michalla@bgu.ac.il