צוות הספרייה פעל להוצאה לאור של קבצי הביבליוגרפיה הכוללים מאמרים שכתב בן-גוריון ומאמרים שנכתבו עליו. הסדרה מקיפה ארבעה כרכים, בהם אלפי פריטים הכוללים את המאמרים והנאומים שכתב בן-גוריון ושנכתבו עליו.

ארבעת הספרים שהופקו עד עתה בסדרה זו הם:

 1. דוד בן-גוריון: ביבליוגרפיה, כר' א' .1904-1948
  עורכת: לילי אדר (המרכז למורשת בן-גוריון, 1998).
 2. אוצר מונחים בתולדות הציונות ובתקומת ישראל, מתוך זיקה לכתבי בן-גוריון.
  עורכת: לילי אדר (המרכז למורשת בן-גוריון, 2000)
 3. דוד בן-גוריון, ביבליוגרפיה, כרך ב' ,1949-1973
  עורכת: לילי אדר (מכון בן-גוריון, 2003)
 4. דוד בן-גוריון, ביבליוגרפיה, כרך ג', מבחר מאמרים, ידיעות וביקורות ספרים על בן-גוריון לשנים 1921-1999
  עורכת: לילי אדר (מכון בן-גוריון, 2006)
   
  f5_bibi_archive.jpg