​​​​הארכיונים האישיים כוללים חלקים מעזבונות וארכיונים של אנשים שהיה להם קשר בעבודתם ובפעילותם לבן-גוריון ולתקופות שלפני הקמת המדינה ואחריה.

אברונין ויקטור, פברואר - יוני ,1948 כולל תיק מברקים ותיק דוחות ומכתבים העוסקים בעיקר ברכישת ציוד וחומרים.
אלדמן מוריס, כולל תיעוד שאסף וטיוטות לספרו: Ben-Gurion of story the David
אלון גל, חוקר מכון בן גוריון, חומרים העוסקים בצה"ל ויהדות ארצות הברית
אלתרמן נתן, כולל טיוטות של שירים וקובצי שירים, קטעי עיתונות, מעט מכתבים ואסופה שנערכה במלאת שנה למותו.
ארז יהודה, (עורך כתבי בן-גוריון), 1983 – 1921, כולל טיוטות מכתבי בן-גוריון, רשימות לקראת עריכת כתבי בן-גוריון ומעט מכתבים אישיים של האיש.
ברלס חיים, איש הסוכנות שעסק בהצלת יהודים
גרינבוים יצחק, איש הסוכנות וחבר ממשלה, כל החומרים מהארכיון הציוני (הארכיון ממוחשב בלבד) כניסה לחיפוש באוסף יצחק גרינבוים
הוז דב, 1941 – 1913, כולל מכתבים אישיים, עדויות על דב הוז ופועלו, עדויות של שמעון קושניר, משה סנה, ברל רפטור, אבא פוקס ועוד.
הלוי ח.ש., הארכיון כולל בעיקר פרסומים מדעיים בנושא התפתחות הרפואה בישראל ומעט תיעוד אישי כמו מכתבים להוריו, לילדיו ולחבריו. (לא נסרק)
וייסבורג חיים, עסקן ציוני בהונגריה ובישראל, כולל מכתבים, מאמרים, זכרונות וקטעי עיתונות. רוב התיעוד בהונגרית. (לא נסרק)
טבת שבתי,חוקר, עיתונאי וסופר וביוגרף של בן-גוריו. הארכיון האישי אותו אסף וליקט במשך עשרות שנים הועבר לארכיון בן-גוריון לטובת המחקר והחוקרים. (בתהליך סריקה) חיפוש מושגים באוסף שבתי טבת | חיפוש אישים באוסף שבתי טבת
הדרי (פומרנץ) וניה, פעיל בהגנה, היסטוריון ומדען. חומרים העוסקים בנושא ההעפלה והצלה.
כהן יהושע, כולל מכתביו בגלות באפריקה אסמרה, קטעי עיתונות, מאמרים ותיעוד מגוון העוסק בחינוך והדרכה ובנושאי שמירת טבע, הגות ודעת.
לוי אשכול, איש מפא"י, שר אוצר, ראש ממשלה, החומרים בעקר בעבודתו מול ועם בן-גוריון.
נתן רוברט, 1971 – 1944, כולל תיעוד מביקוריו בישראל בנושא שיתוף פעולה כלכלי עם גופים בארצות הברית, התיעוד באנגלית.
סילבר, אבא הלל, רב רפורמי ומדינאי יהודי, מראשי התנועה הציונית בארצות הברית, אשר פעל רבות במישור הדיפלומטי למען הקמת מדינת ישראל. הארכיון נמצא רק על 235 סלילי מיקרופילם
סלבין חיים, מהנדס, כולל תיעוד בנושא הקמת התעשייה הצבאית בישראל ובו מכתבים, קטעי עיתונות וראיונות עמו.
פרמינגר אליעזר, ממקימי המפלגה הקומוניסטית הישראלית
פרקש-המזלי חנה, נספחת מדעית בשגרירות ישראל בלונדון, שנות החמישים
קוק הלל, רוויזיוניסט שפעל בארצות הברית (הארכיון ממוחשב בלבד) כניסה לחיפוש באוסף הלל קוק | f5_HillelKookBGUARCIndex18.12.2015Yuri.pdfהנחיות לחיפוש באוסף
קורצמן דן, כולל את כל התיעוד שאסף כדי לכתוב את הביוגרפיה על בן-גוריון. בין השאר קטעי עיתונות, פרסומים מכתבי עת, תרגומים למכתבי בן-גוריון ורישום ראיונות בעל-פה. התיעוד באנגלית.
קיש פרדריך, קולונל, איש ההנהלה הציונית, הסוכנות, שרת בצבא הבריטי
קלארמן יוסף, היה מפעילי ההצלה ברומניה
רם ברוך, חקלאי, חומרים היסטוריים על בארות מים ובית הספר החקלאי פרדס חנה.
מאיר אביזוהר, חומרים העוסקים בהקמת מכון בן-גורןין ובאיסוף חומרים לטובת הספרים "מן העזבון"