​חטיבת אוספים מצומצמים מארכיונים בארץ

ארכיון ההגנה, חומרים העוסקים בפורשים
ארכיון ז'בוטינסקי, מתיקי יוסף קלרמן, ברוד, שמואל אריאל
ארכיון יד טבנקין, מתיקי יגאל אלון, ישראל גלילי ואליהו בן-חורין.
ארכיון מורשת גבעת חביבה, 1952 1944, 1942- משפטי פראג
ארכיון מכון לבון, מאוסף יוסף אלמוגי

 

אוסף יד יערי

פרוטוקולים של הועד הפועל של הקיבוץ הארצי, (רק קבצים דיגיטאליים).

 

חטיבת אוספים מצומצמים מארכיונים בחו"ל (התיעוד באנגלית)

PRO- Public Record Office 1915 - 1946
הכולל מסמכים ממשרד המושבות, מסמכי הממשלה, משרד החוץ, ראש הממשלה, ועוד.

Washington, D.C., The National Archives, 1942 - 1945
הכולל בעיקר התכתבות ותיעוד מה - OSS and CIC(מכל אחד).

ארכיון קנדי, 1963 – 1960, התכתבות קנדי ובן-גוריון ומדיניות ארה"ב כלפי ישראל.

YIVO, New York, 1948-1961
כולל בעיקר התכתבויות עם יעקב בלאושטיין והוועד היהודי האמריקני, מכיל גם תזכירים וקטעי עיתונות.

AJHS (American Jewish Historical Society) 1930-1972
כולל בעיקר התכתבות בין בן-גוריון לסטיפן ווייז, תיעוד מספריית הקונגרס,Library of Congress1946-1971וגם תיעוד מספריית ג'ונסון.

American Zionist Archives, New York, 1936-1952
התכתבויות של בן ארגון עם ארגון ציוני אמריקה (ZOA).

The British Parliament, 1936-1947, HANSARD
ישיבות הפרלמנט.

הארכיון היהודי מסינסנטי, 1973 – 1938, כולל בין השאר תיעוד של הוועד היהודי האמריקני, המועצה האמריקנית ליהדות, התכתבויות עם יעקב בלאושטיין, ג'ון סלאוסון, יוסף פרוסקאואר, מוריס ולדמן, מוריס קרפ, עמנואל ניומן, סטפן ווייז ועוד.

ארכיון הבונד, 1948-1980- מכיל קטעי עיתונים.

ארכיון הג'וינט, 1944 – 1942,מכיל מכתבים ותזכירים.

ארכיונים נשיאותיים: ארכיון אייזנהאור, 1960 – 1943;ארכיון רוזוולט, 1944 - 1942; ארכיון טרומן,1972 - 1944. החומרים כוללים בעיקר תזכירים ומכתבים.

 

אוספים מוסדיים

AJC– חומרים ממשרדי "הועד היהודי האמריקני", שהועברו מירושלים, העוסקים ביחסי ישראל ויהדות אמריקה, משנות השמונים ועד ימנו. (לא נסרק).