​החטיבה האור-קולית

החטיבה כוללת תמונות, שקופיות, קריקטורות, קלטות קול ווידאו ושיקלוט של ראיונות בעל-פה. האוסף נסרק דיגיטאלית ונמצא בשרתי הארכיון לטובת המשתמשים. לפני כל שימוש בתמונות, הקלטות והסרטים יש לקבל אישור מבעלי זכויות היוצרים.

• ראיונות בעל-פה:

קלטות קול של ראיונות שנעשו ברובם בשנות השבעים המאוחרות עם אנשים שפעלו לצדו של בן-גוריון
ולקחו חלק פעיל בהיסטוריה של העם והמדינה. בין המרואיינים שמעון פרס, דוד הכהן, גרשון זק,
אהוד אבריאל, רוז הלפרין ועוד. הראיונות נרשמו והוקלדו והם מסודרים בתיקים לפי א-ב. כל הקלטות מצויות גם כקבצים דיגיטאליים לשימור והנגשה.


• קלטות קול

הקלטות של נאומי בן-גוריון, ראיונות בעל-פה, תוכניות רדיו, סמינרים, הרצאות וימי עיון שנערכו
ונערכים במכון למורשת בן-גוריון. הקלטות מצויים גם כקבצים דיגיטאליים לשימור והנגשה. עדין ישנם סלילי קול המחכים להמרה.


• קלטות וידאו

סרטים ותוכניות טלוויזיה על בן-גוריון


• תמונות

אוסף תמונות של בן-גוריון מחייו הפרטיים ומתפקידיו כמנהיג העם והמדינה. באוסף תמונות שצולמו
מארכיונים שונים, כמו ארכיון ההגנה, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל,
ותמונות שצילמו צלמים פרטיים כמו דוד רובינגר, מיכה בר-עם, אלכס גל ועוד. התמונות מסודרות על
פי נושאים. התמונות נסרקו ועומדות לרשות החוקרים בארכיון.


• קריקטורות על בן-גוריון

אוסף הכולל בעיקר קריקטורות שצולמו מעיתונים, אך גם העתקי קריקטורות שהתקבלו מהקריקטוריסטים
עצמם, כמו מאריה נבון, יוסף בס, זאב ועוד. הקריקטורות נסרקו ועומדות לרשות החוקרים בארכיון.

 

חטיבת מיקרופילם ומיקרופיש

בארכיון אוסף של מיקרופילם ומיקרופישים מארכיונים אחרים. בארכיון מכונה חדישה המאפשרת צפייה וצילום התיעוד.

מיקרופילם:
• National Archives- המיקרופילם כוללים מסמכים העוסקים במצב בפלשתינה 1930 – 1939
• PRO- מיקרופילם ממשרד החוץ, 1953- 1949 מסמכי בווין 1950 - 1945
• הנהלת הסוכנות, ירושלים, פרוטוקולים 1945 - 1938
• UPA, Washington, D.C, OSS part vii, The Middle East
• The Papers of Cordell Hull
• ועד החירום, 1952 - 1939
• American Jewish Archives, Labor Zionist Organization 1940 - 1943
• 1976 - 1946 , CIA
• Rabbi Abba Hillel Silver
• Rose G. Jacobs and Alice L. Seligsberg

מיקרופישים:
• Foreign Nationalities Branch Files, Jews 1942 – 1945 (FNB) - OSS