כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Ben-Gurion Archives and Library

אוספי הארכיון
הצג הכל        הסתר הכל1. חטיבת היומנים

א. יומן בן-גוריון 1973 - 1915
מסמך היסטורי כרונולוגי מרתק המביא את הטקסטים של בן-גוריון כפי שכתב אותם בן-גוריוןכמעט מדי יום ביומו. ביומנים רשם בן-גוריון מעט מענייניו האישיים ובעקרעובדות ונתונים היסטוריים, על שהתרחש בארץ בתקופת הישוב עד להקמתמדינת ישראל והעשורים הראשונים להתהוותה והתפתחותה. היומנים מהווים קרקע למחקר היסטורי בנושאי חינוך,תרבות, ביטחון, גיאוגרפיה, דת ומדינה, ציונות, החברה הישראלית על כל גווניה, קשרים עם יהדות הגולה, יחסי ישראל ומדינות העולם ועוד.ב. קטעי יומנים
אילת אליהו, 1937
ארלוזרוב חיים, אוגוסט 1931 - אפריל 1932
בנקובר יוסף, דצמבר 1940 - יוני 1941
בן צבי יצחק, 1937 - 1942
דאגדיילבלאנש, 1940 - 1936, אנגלית
זסלני- שילוח ראובן, 1937
יוסף דב, 1937-1945
קיש פרידריך הרמן, ספטמבר-אוקטובר 1938 ,1936, אנגלית
שרת משה, יומן מדיני, 1943 - 1934​

 


 


2. חטיבת ההתכתבות, 1973 - 1900

החטיבה כוללת מכתבים אל ומאת בן-גוריון המסודרים כרונולוגית. המכתבים עוסקים בין השאר במדיניות חוץ ופנים, בדמות העם והחברה בישראל ובגולה, באירועים היסטוריים, בדת ומדינה, בחינוך ועוד. ההתכתבות עםכל שכבות העם אך גם עם שועי עולם, כתובים ברובם עברית אך ישנם גם מכתבים באנגלית, גרמנית, צרפתית, אידיש, רוסית ועוד.

*כל המכתבים מחטיבה זו שעדין לא הוכנסו בצורה פרטנית למאגר המידע (משנת 1937 – 1900), עומדים לרשות החוקר באמצעות "דפדפוף בארכיון"​

3. חטיבת ארכיונים אישיים

הארכיונים האישיים כוללים חלקים מעזבונות וארכיונים של אנשים שהיה להם קשר בעבודתם ובפעילותם לבן-גוריון ולתקופות שלפני הקמת המדינה ואחריה.

אברונין ויקטור, פברואר - יוני ,1948 כולל תיק מברקים ותיק דוחות ומכתבים העוסקים בעיקר ברכישת ציוד וחומרים.
אלדמן מוריס, כולל תיעוד שאסף וטיוטות לספרו: Ben-Gurion of story the David
אלון גל, חוקר מכון בן גוריון, חומרים העוסקים בצה"ל ויהדות ארצות הברית
אלתרמן נתן, כולל טיוטות של שירים וקובצי שירים, קטעי עיתונות, מעט מכתבים ואסופה שנערכה במלאת שנה למותו.
ארז יהודה, (עורך כתבי בן-גוריון), 1983 – 1921, כולל טיוטות מכתבי בן-גוריון, רשימות לקראת עריכת כתבי בן-גוריון ומעט מכתבים אישיים של האיש.
ברלס חיים, איש הסוכנות שעסק בהצלת יהודים
גרינבוים יצחק, איש הסוכנות וחבר ממשלה, כל החומרים מהארכיון הציוני (הארכיון ממוחשב בלבד) כניסה לחיפוש באוסף יצחק גרינבוים
הוז דב, 1941 – 1913, כולל מכתבים אישיים, עדויות על דב הוז ופועלו, עדויות של שמעון קושניר,
משה סנה, ברל רפטור, אבא פוקס ועוד.
הלוי ח.ש., הארכיון כולל בעיקר פרסומים מדעיים בנושא התפתחות הרפואה בישראל ומעט תיעוד אישי כמומכתבים להוריו, לילדיו ולחבריו. (לא נסרק)
וייסבורג חיים, עסקן ציוני בהונגריה ובישראל, כולל מכתבים, מאמרים, זכרונות וקטעי עיתונות. רוב התיעוד בהונגרית. (לא נסרק)
טבת שבתי,חוקר, עיתונאי וסופר וביוגרף של בן-גוריו. הארכיון האישי אותו אסף וליקט במשך עשרות שנים הועבר לארכיון בן-גוריון לטובת המחקר והחוקרים. (בתהליך סריקה) חיפוש מושגים באוסף שבתי טבת | חיפוש אישים באוסף שבתי טבת
הדרי (פומרנץ) וניה, פעיל בהגנה, היסטוריון ומדען. חומרים העוסקים בנושא ההעפלה והצלה. (לא נסרק)
כהן יהושע, כולל מכתביו בגלות באפריקה אסמרה, קטעי עיתונות, מאמרים ותיעוד מגוון העוסק בחינוך והדרכה ובנושאי שמירת טבע, הגות ודעת. (נסרק)
לוי אשכול, איש מפא"י, שר אוצר, ראש ממשלה, החומרים בעקר בעבודתו מול ועם בן-גוריון. (נסרק)
נתן רוברט, 1971 – 1944, כולל תיעוד מביקוריו בישראל בנושא שיתוף פעולה כלכלי עם גופים בארצות הברית, התיעוד באנגלית. (נסרק)
סילבר, אבא הלל, רברפורמי ומדינאייהודי, מראשי התנועה הציונית בארצות הברית, אשר פעל רבות במישור הדיפלומטי למען הקמת מדינת ישראל. הארכיון נמצא רק על 235 סלילי מיקרופילם
סלבין חיים, מהנדס, כולל תיעוד בנושא הקמת התעשייה הצבאית בישראל ובו מכתבים, קטעי עיתונות וראיונות עמו.
פרמינגר אליעזר, ממקימי המפלגה הקומוניסטית הישראלית
פרקש-המזלי חנה, נספחת מדעית בשגרירות ישראל בלונדון, שנות החמישים
קוק הלל, רוויזיוניסט שפעל בארצות הברית (הארכיון ממוחשב בלבד) כניסה לחיפוש באוסף הלל קוק | f5_HillelKookBGUARCIndex18.12.2015Yuri.pdfהנחיות לחיפוש באוסף
קורצמן דן, כולל את כל התיעוד שאסף כדי לכתוב את הביוגרפיה על בן-גוריון. בין השאר קטעי עיתונות, פרסומים מכתבי עת, תרגומים למכתבי בן-גוריון ורישום ראיונות בעל-פה. התיעוד באנגלית.
קיש פרדריך, קולונל, איש ההנהלה הציונית, הסוכנות, שרת בצבא הבריטי
קלארמן יוסף, הי מפעילי ההצלה ברומניה
רם ברוך, חקלאי, חומרים היסטוריים על בארות מים ובית הספר החקלאי פרדס חנה.
מאיר אביזוהר, חומרים העוסקים בהקמת מכון בן-גורין ובאיסוף חומרים לטובת הספרים "מן העזבון"

4. חטיבת אוספים מצומצמים מארכיונים בארץ

ארכיון ההגנה, חומרים העוסקים בפורשים
ארכיון ז'בוטינסקי, מתיקי יוסף קלרמן, ברוד, שמואל אריאל
ארכיון יד טבנקין, מתיקי יגאל אלון, ישראל גלילי ואליהו בן-חורין.
ארכיון מורשת גבעת חביבה, 1952 1944, 1942- משפטי פראג
ארכיון מכון לבון, מאוסף יוסף אלמוגי


5. חטיבת אוספים מצומצמים מארכיונים בחו"ל (התיעוד באנגלית)

PRO- Public Record Office 1915 - 1946
הכולל מסמכים ממשרד המושבות, מסמכי הממשלה,משרד החוץ, ראש הממשלה, ועוד. יש אינדקס.

Washington, D.C., The National Archives, 1942 - 1945
הכולל בעיקר התכתבות ותיעוד מה - OSS and CIC(מכל אחד).

ארכיון קנדי, 1963 – 1960, התכתבות קנדי ובן-גוריון ומדיניות ארה"ב כלפי ישראל.

YIVO, New York, 1948-1961
כולל בעיקר התכתבויות עם יעקב בלאושטיין והוועד היהודי האמריקני, מכיל גםתזכירים וקטעי עיתונות.

AJHS (American Jewish Historical Society) 1930-1972
כולל בעיקר התכתבות בין בן-גוריון לסטיפןווייז,תיעוד מספריית הקונגרס,Library of Congress1946-1971וגם תיעוד מספריית ג'ונסון.

American Zionist Archives, New York, 1936-1952
התכתבויות של בן ארגון עם ארגון ציוני אמריקה (ZOA).

The British Parliament, 1936-1947, HANSARD
ישיבות הפרלמנט.

הארכיון היהודי מסינסנטי, 1973 – 1938, כולל בין השאר תיעוד של הוועד היהודי האמריקני, המועצה האמריקניתליהדות, התכתבויות עם יעקב בלאושטיין, ג'ון סלאוסון, יוסף פרוסקאואר, מוריס ולדמן, מוריס קרפ, עמנואל ניומן, סטפן ווייז ועוד.

ארכיון הבונד, 1948-1980- מכיל קטעי עיתונים.

ארכיון הג'וינט, 1944 – 1942,מכיל מכתבים ותזכירים.

ארכיונים נשיאותיים: ארכיון אייזנהאור, 1960 – 1943;ארכיון רוזוולט, 1944 - 1942; ארכיון טרומן,1972 - 1944. החומרים כוללים בעיקר תזכירים ומכתבים.


6. חטיבת לשכת בן-גוריון כיו"ר הסוכנות

החטיבה כוללת את כל התיקים שצולמו במלואם מהארכיון הציוני המרכזי –חטיבת -S44 מן השנים 1948- 1925​


7. חטיבת כתבי יד וטיוטות של בן-גוריון

החטיבה כוללת בעיקר טיוטות מודפסות ומעט כתבי יד לספריו ומאמריו של בן-גוריון, כמו זכרונות, אגרות, מכתבים לפולה והילדים, בדרך לצבא ולמדינת ישראל, במדינת ישראל המחודשת, מלב אל לב ועוד​


8. חטיבת קטעי עיתונות, 1973 - 1933

החטיבה כוללת קטעי עיתונים שאותם אסף בן-גוריון, כמעט מכל הקשת הפוליטית והתרבותית, שהתפרסמו לאורך תקופות פעילותושל בן-גוריון בנושאים שהיו מעניינו כמדינאי, כאדם פרטי וככותב ומפרסם בעיתונות.​


9. חטיבת תיקי נושא

החטיבה כוללת תיקים בנושאים שבהם התעניין בן-גוריון לצורך עבודתו. התיקים עוסקים בנושאים רחבים כמו הגות ודעת, המדינה ומוסדותיה, צבא, התיישבות בנגב, בטחון ועוד, וגם בנושאים מוגדרים כמו אפלטון, התנ"ך, אנשי רוח, נח"ל, גדנ"ע, סין ועוד.​


10. תת-חטיבה סדרות נושאיות (במאגר המידע הממוחשב מצויות כתת חטיבה של תיקי נושא)

• שורת המתנדבים–פרי מחקרה של ד"ר פולה קבלו
• התיישבות בנגב הדרומי– פרי מחקרו של ד"ר זאב זיוון
• יחסי ישראל פולין לאחר מלחמת העולם השנייה– פרי מחקר של נילי אורן
• עדויות על תקופת מלחמת העצמאות
• הישוב הישן– פרי מחקרו של פרופ' שלמון
• חינוך בצבא ויחסי ישראל אמריקה – פרי מחקרו של פרופ' אלון גל
• יחסי ישראל גרמניה (בטיפול) - פרי מחקרו של פרופ' ילינק לזכר בנו אורי ילינק
• פולה בן-גוריון​

11. חטיבת הפרוטוקולים

החטיבה כוללת פרוטוקולים של מוסדות וגופים שבן-גוריון עמד בראשם או השפיע על מהלכיהם והחלטותיהם מלפני קום המדינה ולאחריה, כמו: הקונגרסים הציוניים, כנסת ישראל, הוועד הלאומי, ההסתדרות, הסוכנות היהודית, מפא"י, רפ"י ועוד. הפרוטוקולים צולמו מארכיונים שונים כמו ארכיון בית ברל, מכון לבון, הארכיון הציוני המרכזי, וסודרו בארכיון על פי שם הגוף בסדר כרונולוגי.
• הנהלת הסוכנות היהודית, 1953 - 1921 כולל פרוטוקולים של הסוכנות בירושלים, בלונדון ובפריס.
• הוועד הפועל הציוני, 1953 - 1921
• קונגרסים ציוניים, 1968 – 1960, 1946, 1936 - 1935 ,1925


הסתדרות על כל מוסדותיה:
ההסתדרות, ועד הפועל, 1949 - 1920
ההסתדרות, מזכירות ועה"פ, 1944 - 1921
ההסתדרות, ועידות, 1945 1927, - 1920
ההסתדרות, מועצות, 1948 - 1921
משרד עבודות ציבוריות, 1922 - 1921
מועצת ברית הפיקוח למועצת העובדים,1932 - 1924

אחדות העבודה - אחה"עלפי המוסדות:
אחה"ע, ועידות וכינוסים, 1930 - 1919
אחה"ע, ועה"פ, 1929 - 1920
אחה"ע, מועצות, 1928 - 1921

מפא"י על כל מוסדותיה:
מפאי, מועצות, 1954 - 1930
מפא"י, ועידות, 1956- 1930
מפא"י, מרכז, 1964 - 1930
מפא"י, מזכירות, 1962 - 1930
מפא"י, לשכה, 1952 - 1942
מפא"י, ועדה מדינית, 1956 - 1932
מפא"י, פגישות וכינוסים, 1956 - 1930
מפא"י, ועדות פנימיות, 1948
מפא"י, סיעה בכנסת, 1962 - 1949
רפ"י על מוסדותיה, 1968 - 1965
מזכירות הקיבוץ המאוחד, 1936 - 1934
קואליציה, 1961 - 1949
פועלי ציון, האיחוד עולמי, 1964 - 1948 , 1942 - 1930 ,1907
כנסת, מליאה. 1972 - 1949
כנסת, ועדות: בין השאר ועדת חוקה, ועדת חינוך וועדת חוץ ובטחון
משפט אייכמן, 1962 - 1961

12. חטיבת ועדות מיוחדות

החטיבה כוללת בעיקר פרוטוקולים של המוסדות והוועדות אך גם מכתבים, תזכירים ותיעוד אחר.
כנסת ישראל, אספות הנבחרים, 1944 - 1931 ,1925 ,1920
כנסת ישראל, הועד הלאומי, 1948 1937- 1919
מנהלת העם, 1948
המועצה הזמנית של המדינה, 1948
ועדת המצב, 1948 - 1946 וגם ועד הביטחון, 1947
ועד ההצלה, חלקים מחטיבת S26 בארכיון הציוני.
ועד החירום, 1946 -1940 רוב התיעוד באנגלית.
ועידת בילטמור, 1944 - 1942 רוב התיעוד באנגלית.
הועדה הערבית - לבירור היחסים בין יהודים וערבים, 1943 - 1940
ועדת המנדטים/ חבר הלאומים,1937, ועדת וודהד 1938, ועדת החקירה האנגלו - אמריקנית,
1946 רוב התיעוד באנגלית
ועדת 1948 - 1947 UNSCOP, רוב התיעוד באנגלית; וגם ועדת החוץ , 1949 - 1948
ועידת סט. ג'יימס, 1939 רוב התיעוד באנגלית.
המוסד לתיאום, 1963 - 1948
ועדת התיכון, 1945 - 1936

13. חטיבת פרוטוקולים של פגישות, 1907-1973

החטיבה כוללת פרוטוקולים של פגישות בין בן-גוריון ואנשים שונים כמו עיתונאים, חיילים, בני נוער, אישים מחו"ל - מפגשים במקומות שונים בנושאים שונים. בחטיבה גם פרוטוקולים או סיקור מפגשים עם גופיםשלא פעלו בצורה מאורגנת לאורך זמן.​


14. תיעוד כרונולוגי כללי - תכ"כ, 1900-1973

החטיבה כוללת תיעוד שאינו מכתבים ואינו פרוטוקולים אך נלווה בעיקר לחטיבת ההתכתבות. בחטיבה מצויים תזכירים, דוחות, פתקאות, סיכומי ישיבות ופגישות, חוזרים, נתונים סטטיסטיים ועוד.​

15. חטיבת נאומים ומאמרים של בן-גוריון

החטיבה כוללת בעיקר טיוטות למאמרים,נאומים ושדרים של בן-גוריון שנכתבו לעיתונים, לספרים, לכנסיםוהרצאות, לרדיו. בספריה מצויים טיוטות אלו כפי שהתפרסמו בצורתם הסופית.


16. חטיבת לשכת בן-גוריון כראש ממשלה

החטיבה כוללת כאלף תיקים שצולמו במלואם או בחלקם מחטיבה מס' 43 בארכיון המדינה. התיעוד הוא מהשנים שבהן כיהן בן-גוריון כראש ממשלה ועוסק במדיניות פנים וחוץ של ממשלת ישראל. (לא נסרקה למחשב)

17. חטיבת ברכות ואיחולים

החטיבה מכילה ברכות אישיות לבן-גוריון לרגל חגים ומועדים, אירועים אישיים ומשפחתיים. לא מסודרת סופית אך מסודרת כרונולוגית. (לא נסרקה למחשב).​


18. החטיבה האור-קולית

החטיבה כוללת תמונות, שקופיות, קריקטורות, קלטות קול ווידאו ושיקלוט של ראיונות בעל-פה. האוסף נסרק דיגיטאלית ונמצא בשרתי הארכיון לטובת המשתמשים. לפני כל שימושבתמונות, הקלטות והסרטים יש לקבל אישור מבעלי זכויות היוצרים.

ראיונות בעל-פה:
קלטות קול של ראיונות שנעשו ברובם בשנות השבעים המאוחרות עם אנשים שפעלו לצדו של בן-גוריון
ולקחו חלק פעיל בהיסטוריה של העם והמדינה. בין המרואיינים שמעון פרס, דוד הכהן, גרשון זק,
אהוד אבריאל, רוז הלפרין ועוד. הראיונות נרשמווהוקלדו והם מסודרים בתיקים לפי א-ב. כל הקלטות מצויות גם כקבצים דיגיטאליים לשימור והנגשה.
קלטות קול
הקלטות של נאומי בן-גוריון, ראיונות בעל-פה, תוכניות רדיו, סמינרים, הרצאות וימי עיון שנערכו
ונערכים במכון למורשת בן-גוריון. הקלטות מצויים גם כקבצים דיגיטאליים לשימור והנגשה. עדין ישנם סלילי קול המחכים להמרה.
קלטות וידאו
סרטים ותוכניות טלוויזיה על בן-גוריון
תמונות
אוסף תמונות של בן-גוריון מחייו הפרטיים ומתפקידיו כמנהיג העם והמדינה. באוסף תמונות שצולמו
מארכיונים שונים, כמו ארכיון ההגנה, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל,
ותמונות שצילמו צלמים פרטיים כמו דוד רובינגר, מיכה בר-עם, אלכס גל ועוד. התמונות מסודרות על
פי נושאים. התמונות נסרקו ועומדות לרשות החוקרים בארכיון.
קריקטורות על בן-גוריון
אוסף הכולל בעיקר קריקטורות שצולמו מעיתונים, אך גם העתקי קריקטורות שהתקבלו מהקריקטוריסטים
עצמם, כמו מאריה נבון, יוסף בס, זאב ועוד. הקריקטורות נסרקו ועומדות לרשות החוקרים בארכיון.

19. חטיבת מיקרופילם ומיקרופיש

בארכיון אוסף של מיקרופילם ומיקרופישים מארכיונים אחרים. בארכיון מכונה חדישה המאפשרת צפייה וצילום התיעוד.

מיקרופילם:
• National Archives- המיקרופילם כוללים מסמכים העוסקים במצב בפלשתינה 1930 – 1939
• PRO- מיקרופילם ממשרד החוץ, 1953- 1949 מסמכי בווין 1950 - 1945
• הנהלת הסוכנות, ירושלים, פרוטוקולים 1945 - 1938
• UPA, Washington, D.C, OSS part vii, The Middle East
• The Papers of Cordell Hull
• ועד החירום, 1952 - 1939
• American Jewish Archives, Labor Zionist Organization 1940 - 1943
• 1976 - 1946 , CIA
• Rabbi Abba Hillel Silver
• Rose G. Jacobs and Alice L. Seligsberg

מיקרופישים:
• Foreign Nationalities Branch Files, Jews 1942 – 1945 (FNB) - OSS

20. אוספים מוסדיים

AJC– חומרים ממשרדי "הועד היהודי האמריקני", שהועברו מירושלים, העוסקים ביחסי ישראל ויהדות אמריקה, משנות השמונים ועד ימנו. (לא נסרק).​


21. אוסף יד יערי

פרוטוקולים של הועד הפועל של הקיבוץ הארצי, (רק קבצים דיגיטאליים).


22. ארכיון המדע

ארכיונים אישיים של מדענים ממקימי האוניברסיטה העברית. (לא נסרק).​


לחיפוש בארכיון המדע