כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Ben-Gurion Archives and Library

אודות ספריית מכון בן-גוריון

ספריית המכון מקיפה כיום כארבעים וחמישה אלף ספרים בתחומי הציונות,הגות ציונית לגווניה, תולדות היישוב, תנועת העבודה ומדיניותה, המערכת הפוליטית הפנים-יישובית, הסכסוך היהודי-ערבי, עלייה והתיישבות, ספרות ועוד, לרבות כתבי עת ועיתונות של היישוב היהודי בארץ משנות העשרים ועד להקמת המדינה, ועד בכלל.

הספרייה מנויה על 48 כתבי עת בעברית ובאנגלית, והיא רוכשת גם כתבי עת בזיעור. פעולות הרכש נערכות על-פי הנחיות המועצה המדעית של המרכז ומטרתן ליצור תשתית מחקרית רחבה לחוקר העוסק בתחומי ההתמחות של המכון.

בספרייה אוסף של כל הספרים שנכתבו על-ידי בן-גוריון ועליו, בעברית ובשפות אחרות. כמו כן נמצא בה אוסף מצולם של מאמרים על ומאת בן-גוריון, שהופיעו בדפוס בעברית ובשפות אחרות, מתוך ספרים, עיתונים וכתבי עת.

חומר זה עבר רישום ממוחשב ומפתוח מבוקר. עד כה נאספו, נרשמו ומופתחו מעל 34 אלף מאמרים, רובם בעברית. החומר ניתן לחיפוש לפי פרמטרים שונים, כמו: כותר המאמר, שם העיתון ונושא המאמר. מאגר המידע הממוחשב עומד לרשות החוקרים.


מנהלת הספרייה: הגב' לילי אדר    ספרן ראשי: יפים מגריל
 
שעות פתיחה: ימים א'-ה'   8:30 - 15:00
 
טלפון: 08-6596944
פקס: 08-6596939
דואר אלקטרוני:sifmor@bgu.ac.il 
כתובת: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, מדרשת בן גוריון 84990