גב' ציפי מהרבני

  ממונה על המנהל

חדר:
30/215
טלפון:
972-08-6461641
מייל:
tsipi@bgu.ac.il
שעות קבלה:
10:00-13:00 - א'-ה'

​​​