גב' ציפי מהרבני

  ממונה על המנהל

חדר:
104 ,בניין 43
טלפון:
074-7795429
מייל:
tsipi@bgu.ac.il
שעות קבלה:
10:00-13:00 - א'-ה'

​​​​