לימודים לתארים מתקדמים

תנאי הכרחי לרמת לימודים גבוהה בלימודי המחקר ("מגיסטר" ודוקטורט), הוא קיום מחקר מעולה הנעזר במכשור מדעי מתקם. נקודת מוצא זו היא שהנחתה את המחלקה לכימיה בתכננה את הלימודים במחלקה.

מגמת לימודי המחקר לתואר שני (שלישי) היא לאפשר ביצוע עבודות מחקר מתקדמות והתמחות בנושאים שונים מתחום עניינה של הכימיה המודרנית ונושאים בין תחומיים, מחקר זה משולב עם לימודים מתקדמים.  התלמיד לומד מתודת מחקר ומתוודע לשיטות ומכשירים מתקדמים.

 

תחומי המחקר של חברי הסגל הקבוע במחלקה כוללים את הנושאים הבאים:

כימיה של חומרי טבע וסינתזה אורגנית, כימיה אורגנית פיסיקלית, כימיה ביולוגית, ביופיסיקה וכימיה ביופיסית, כימיה אנאורגנית-פיסיקלית, קינטיקה של תגובות מהירות, אלקטרוכימיה, אלקטרוכימיה אורגנית ואלקטרוליזה, תהודה מגנטית גרעינית, מבנה מולקולרי, ספקטרוסקופיה מולקולרית וכימיה קוונטית, תנועות מולקולריות, תורת ההתנגשויות, דיסוציאציה של מולקולות, תיאוריה של קשר בין מבנה ופעילות של מולקולות, כימיה ופיסיקה של פני שטח, תופעות על פני קולאידים ושכבות דקות, נמכימיה, ספקרוסקופיות  אלטרונים, תופעות על פני שטח בנתכים מוצקים, כימיה של מתכות מעבר במערכות ביולוגיות ו/או קסליתיות, סינתיזה של חומרים אורגניים מתקדמים לשימוש ברכיבים אלקטרוניים עתידיים (מתכות אורגניות, מוליכים למחצה, אלקטרו אופטיים) פולימרים והוראת הכימיה.

כמו כן ניתן ללמוד במגמה להוראת המדעים, שמטרתה הכשרת מורי כימיה לבתי הספר התיכוניים. פרטים ניתן לקבל בתוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה בטלפון 08-6461901/08-6428405 (בניין 72, קומה רביעית, חדר 421/418).

 

תנאי הרשמה לתואר שני

1.       בוגרי תואר ראשון בכימיה בעלי ממוצע של 82 לפחות.

2.       המחלקה מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים באישור הועדה הפקולטית

 

תנאי הרשמה לתואר שלישי

1.       תואר שני בכימיה בעלי ממוצע של 87 לפחות

2.       המחלקה מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים באישור הועדה הפקולטית.

 ​

מסלול מהיר לתואר שני עם תזה                                                                                  

המחלקה כימיה מקיימת מסלול לימודים ייחודי לתלמידי המסלול ארבע שנתי כימיה/הנדסה כימית – ננוטכנולוגיה. מטרת המסלול:

·         פיתוח מודעות בקרב סטודנטים מצטיינים להשתלב בתוכנית לעידוד חוקרים.

·         הקמת עתודה מחקרית

·         גיבוש נבחרת מצומצמת של מנהיגות טכנולוגית שתשפיע על עתיד המו"פ באקדמיה ובתעשייה.