​​​​​​מדע הכימיה עובר טרנספורמציה בעשורים האחרונים מהדיסציפלינות ההיסטוריות של כימיה אורגנית, כימיה אי-אורגנית, כימיה פיזיקלית, כימיה אנליטית, וכימיה תאורטית לכוונים אינטרדיסציפלינריים של שילוב עם מדעים משיקים. מחד, הכימיה מהווה את הבסיס לתעשיות הביוטכנולוגיה וההנדסה הגנטית, לפתוח תרופות חדשות, ולהבנת תהליכי החיים ברמה מולקולרית. מאידך היא משמשת נדבך חיוני בתחום המתהווה של ננו-טכנולוגיה, ובתעשיות המיקרואלקטרוניקה והאלקטרואופטיקה. כל זאת בנוסף לשימושים המסורתיים בתעשיות הכימיות המבוססות. עדות לאופי המרכזי והאינטר-דיסציפלינרי של הכימיה העכשווית ככלל ושל מיצגיה בישראל בפרט, הינם ארבעת פרסי הנובל לכימיה שהוענקו בשנים האחרונות למדענים ישראלים, על תגליות בעלות השלכות מרחיקות לכת בביולוגיה, ברפואה, ובפיזיקה.

 

למה אצלנו? 

  • תודות לההתרעננות המקיפה שעברה המחלקה בעשור האחרוןבמהלכו התחלפו כשני-שליש מחבריההרכב המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן-גוריון משקף נאמנה את התמורה הדרמטית בתחוםהמחלקה מונה חברי סגל שתחומי ההתעניינות והמחקר שלהם מכסים את כל תחומי הכימיה המודרנית ובפרט את הכיוונים החדשים של כימיה ביו-פיזיקאלית, ננו-טכנולוגיה, וכימיה סביבתיתלמחלקה קשרים מיוחדים עם התעשיות הכימיות בדרום הארץ כולל חברות כגון כימיקלים לישראל, טבע, מכתשים, ותעשיות ברום,חברות מובילות בתחומן שביחד הפכו את הכימיה לענף היצוא העיקרי של מדינת ישראל. שלוש מגמות לימוד מרכזיות לתואר ראשון בכימיה סינתטית, כימיה ביופיזית, וכימיה פיזיקלית וננומטרית בנוסף למסלולים יוקרתיים משולבים עם המחלקות להנדסה כימית ומדעי המחשבבוגרי המחלקה ובוגרים ממחלקות אחרות בארץ יכולים להשתלב במחקר מתקדם במסגרת התכניות לתואר מוסמך ודוקטור הכוללות בצוע עבודת מחקר מקורית תחת הנחיית אחד מחברי הסגל.

בעמודים אלה תמצאו מידע על תחומי הפעילות והמחקר של חברי הסגל במחלקה ועל תכניות הלמודים שהיא מקיימת. בין שהנכם תלמידי תאר ראשון, חוקרים צעירים לקראת תואר מתקדם, מדענים מצטיינים השבים מהשתלמות פוסט-דוקטוראט בחו"ל, או מדענים אורחים מבוססים, נשמח לראותכם אתנו !

 Michael_M.jpg