​​​

>> ראש המחלקה לכימיה - פרופ' גונן אשכנזי​

>> יו"ר ועדת תאר ראשון - פרופ' מאיה בר סדן

>> יו"ר ועדת קבלה - פרופ' רז ילינק​​​

>> יו"ר ועדת תלמידי מחקר - פרופ' יוני דובי


ועדת הוראה:

>> המגמה לכימיה של מערכות ביולוגיות​פרופ' לאה גבר

>> המגמה לכימ​יה אורגנית ס​ינטתית – פרופ' דורון פפו​​

>> המגמה לכימיה של חומרים מתקדמים  -  פרופ' מאיה בר סדן

>>​ המגמה לכימיה פיסיקלית קוונטית - ​דר' ג'וש ברבן​


מרכזי המסלולים לתואר כפול:

>> כימיה הנדסה כימית בדגש  ננוטכנולוגיה – פרופ' טאלב מוקארי​

>>​ כימיה ומדעי המחשב במגמה ביופיסיקה-ביואינפורמטיקה  - פרופ' דוד לוקצקי​

>> אינפוכימיה - כימיה וסטטיסטיקה - ​דר' ברק עקביוב​


מנהלה:​

>> רכזת לענייני סטו​דנטים - גב' צביה יחזקאל


>>​ ממונה על המנהל​ - גב' ציפי מהרבני​