​​​

>> ראש המחלקה לכימיה - פרופ' מאיה בר סדן​

>> יו"ר ועדת המינויים - פרופ' מאיה בר סדן​

>> יו"ר ועדת קבלה לתואר ראשון - פר​​ופ' יוסי ויצמן

>> יו"ר ועדת הוראה לתואר ראשוןפרופ' ג'וש ברבן​

>> יו"ר ועדת תארים מתקדמים - פרופ' אייל ארבלי​​​​​

>> יו"ר ועדת מחשב, אתר המחלקה - פר​​ופ' יוסי ויצמן​​​

>> יו"ר ועדת פרסים - פרופ' עידן הוד​

>> חבר מחלקה בועדה עליונה - פרופ' מני שלום​

>> נציג מחלקה בוועדת משנה - פרופ' לאה גבר​​

>> שיווק המחלקה - ד"ר בנ​ימין פלמר


מרכזי מסלולים/מגמות​:

מסלול חד מחלקתי:

>> המגמה לכימיה של מערכות ביולוגיות​פרופ' לאה גבר

>> המגמה לכימ​יה אורגנית ס​ינטתית – פרופ' דורון פפו​​

>> המגמה לכימיה של חומרים מתקדמים  -  פר​​ופ' יוסי ויצמן

>>​ המגמה לכימיה פיסיקלית קוונטית - ​פרופ' יונתן דוב​י


מסלולים  דו-מחלקתי:

>> כימיה עם ​מדעי החיים  -  פרופ' אייל ארבלי​​

>>  כימיה עם מדעי כדור הארץ -  פרופ' מיכאל מיילר

>> אינפוכימיה - כימיה וסטטיסטיקה - ​פרופ' ברק עקביוב​


מסלולים לתואר כפול:​

>> כימיה הנדסה כימית בדגש  ננוטכנולוגיה – פרופ' טאלב מוקארי​

>>​ כימיה ומדעי המחשב במגמה ביופיסיקה-ביואינפורמטיקה  - פרופ' דוד לוקצקי​


מנהלה

>> רכזת לענייני סטו​דנטים - גב' צביה יחזקאל​


>>​ ממונה על המנהל​ - גב' ציפי מהרבני​