​​​

>> ראש המחלקה לכימיה - פרופ' גונן אשכנזי​

>> יו"ר ועדת תאר ראשון - פרופ' מאיה בר סדן

>> יו"ר ועדת קבלה - פרופ' רז ילינק​​​

>> יו"ר ועדת תלמידי מחקר - פרופ' יוני דובי


מרכזי מגמות:

>> המגמה לכימיה ביופיסית -  פרופ' לאה גבר

>> המגמה לכימ​יה אורגנית סינטתית – פרופ' גבריאל למקוף

>> המגמה לכימיה פיסיקלית וננומטרית  -  פרופ' מאיה בר סדן


מרכזי המסלולים לתואר כפול:

>> כימיה הנדסה כימית בדגש  ננוטכנולוגיה – פרופ' טאלב מוק

ארי​

> כימיה/מדעי המחשב  - פרופ' יוני דובי

>>​ כימיה ומדעי המחשב במגמה ביופיסיקה-ביואינפורמטיקה  - פרופ' דוד לוקצקי​


מנהלה:​

>> מזכירה לענייני סטודנטים - גב' צביה יחזקאל


>>​ ממונה על המנהל​ - גב' ציפי מהרבני​