גב' צביה יחזקאל

  מזכירה לענייני סטודנטים

חדר:
30/213
טלפון:
972-08-6461638
מייל:
zviya@bgu.ac.il
שעות קבלה:
10:00-13:00 - א'-ה'

​​​