שם המלגהמועד הגשה אחרוןקישור

משתלמי פוסט דוקטורט ע"ש יצחק שמיר –

הגשה למחלקה עד 30 במאי

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholars-post.aspx

מלגות ע"ש צבי ינאי אזרחי ישראל ערבים, צ'רקסים ודרוזים 

 

הגשה למחלקה עד 4 ביוני

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx#

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={8E482A4C-ACBE-4EAE-AB35-3E5FA00B0DA8}&ID=210

מלגות הייטק ביוטק – דוקטורנטים חדשים תשע"ט  

הגשה למחלקה עד  10 ביוני

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/tech-scholars.aspx

מלגות נגב ודרום דוקטורנטים חדשים תשע"ט  ואמצע הדרך מצטיינים קרייטמן

הגשה למחלקה 24 ביוני

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/negev-scholars-middle.aspx

מלגות בתר דוקטורנטים – קצרות מועד

הגשה למחלקה עד 10 ביוני

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/post-doc-short.aspx

מלגות יצחק נבון לתלמידות תאר שלישי

הגשה למחלקה עד 13 יוני

 https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20180426

מלגות בנושא מים

הגשה למחלקה עד 13 יוני

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx

מלגות בתחום המדע היישומי ז'בוטינסקי מסלול ישיר לדוקטורט

הגשה למחלקה עד 3 ביולי

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/post-doc.aspx

מלגות ע"ש שולמית אלוני תלמידות מסלול ישיר לדוקטורט 

הגשה למחלקה עד 5 ביולי

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx