$$News and Reports$$

09 דצמ' 2020

​פרופ' פולה קבלו:

"בדרך כלל אנחנו חוקרים היסטוריה. הפעם, עשינו היסטוריה"​מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י) במכון בן-גוריון השיק השבוע בדובאי פרויקט המקדם שיתוף פעולה תרבותי- אקדמי בנושא יהודי ארצות האסלאם. 

'הסכמי אברהם' שנחתמו לאחרונה בין ישראל לאיחוד האמירויות מציעים מגוון הזדמנויות לשיתופי פעולה בתחומים רבים. השבוע הושק בדובאי פרויקט שמטרתו לקדם חקר בנושא יהודי ארצות האסלאם. המרכז למורשת יהדות המזרח התיכון וצפון אפריקה הוא שיזם את שיתוף הפעולה עם מרכז עזריאלי ללימודי ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומוזיאון הציוויליזציות בדובאי ובמהלך האירוע אף חתמו על מזכר הבנות לשיתופי פעולה נוספים עם המוזיאון.

מרכז עזריאלי ללימודי ישראל הציג באירוע תערוכת צילומים מתוך פרויקט 'דיארנה', המנגיש  באופן דיגיטאלי אתרים יהודיים בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה. התערוכה שולבה בתוך המוזיאון ותהיה פתוחה לציבור הרחב בדובאי. בנוסף, התקיים פאנל אקדמי שעסק בהיבטים שונים על אסלאם ויהדות. ד"ר אביעד מורנו, ראש מעבדת 'העולם היהודי' במרכז עזריאלי ללימודי ישראל באוניברסיטת בן-גוריון סקר את יחסי הגומלין המתמשכים  בין קהילות של מהגרים מזרח תיכוניים בני דתות שונות בארצות המערב ובישראל. 

"בדרך כלל אנחנו חוקרים היסטוריה. הפעם, עשינו היסטוריה", אמרה פרופ' פולה קבלו, מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וראש מעל"י. "המוסד האקדמי הראשון המציג באיחוד האמירויות הוא האוניברסיטה הקרויה על שמו של דוד בן-גוריון והיחידה האקדמית הראשונה המציגה שם היא מרכז עזריאלי ללימודי ישראל. יהיו כאלה שזה יפתיע אותם, אבל להבנתנו זה מתבקש היות וחקר קהילות המזרח התיכון וצפון אפריקה מציע גשר בין החברות. בנוסף, שתי המדינות התמודדו עם תהליכים של בינוי אומה ועם אתגרי הפרחת השממה. אני צופה יוזמות ומפגשים נוספים בתחומים אלו בקרוב. זה מרגיש כמו שותפות טבעית". 

"התרבות היהודית שהתפתחה בארצות האסלאם לא חדלה מלהתקיים עם ההגירות הגדולות של יהודי האזור. כיום בני הדתות השונות ממשיכים לקיים יחסי גומלין בארצות פזורותיהם החדשות בעולם. בישראל, ובנגב במיוחד, מתקיים כיום הריכוז הגדול ביותר של יהודים מארצות האסלאם. בארצות ערב יש עניין גובר בנושא. יש לקחת בחשבון את כל הגורמים הללו, אם ברצוננו להבין את חשיבות הסיפור של יהודי ארצות  האסלאם, סיפור מתמשך וחוצה גבולות ולא רק סיפור היסטורי ומכלול של זיכרונות," סיכם ד"ר אביעד מורנו. 

נציגי האוניברסיטה זכו להתעניינות רבה בקרב מארחיהם באיחוד האמירויות וסיכמו על שיתופי פעולה אקדמיים ותרבותיים נוספים בעתיד.​


 מתוך הפאנל בהשתתפות ד"ר אביעד מורנו | צילום:  Jordan Polevoy

תמונה מתוך הפאנל ​בהשתתפות ד"ר אביעד מורנו | צילום:  Jordan Polevoy