המחקר הוא ניסוי שדה לבדיקת יחסי הגומלין בין שיח בכיתה לבין כישורים קוגניטיביים, מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים. המחקר ממומן על-ידי קרן ישראל למדע, כמרכז מצוינות, בשיתוף פעולה עם חוקרות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומאוניברסיטת תל-אביב. מוצגות כאן דוגמאות של מגוון עיבודים למחקרים שנערכו והפיתוחים שיצרו בעקבותיהם חוקרים, מורות, מדריכות ונשות מדיניות חינוכית. ראו גם את הפעילות באתר דיאלוג לימודי פורה.

 

 

  דיאלוג לימודי פורה: 

  מבואות, כלים ויחידות 

  לימוד (2020)

 

​דיאלוג לימודי פורה – עקרונות ומאפיינים

מבנה תכנית הלימוד בדיאלוג לימודי פורה

הנחיית דיונים בכיתה

אירועים מהכיתה – סרטונים כבסיס לחקר הפרקטיקה