פרופ' יונתן מאיר

פרופסור  

חדר:
547 בניין 72
טלפון:
08-6428357
מייל:
meirj@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום שלישי  14-16 או בתיאום מראש
לאתר האישי

​​​​