​​​​​​​​​​​​​​​

המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין - גורן
רשימת סמינרים מחלקתיים – סמסטר א' תשפ"ב
ימי ד' בשעה 12:10-13:45 חדר 538 בנין 72


20.10.21

ד"ר ינון ויגודה

עמית בתר-דוקטורט במרכז רוזנצוויג, האוניברסיטה העברית; המרכז האקדמי שלם

 "לולא היה היהודי קיים":  המחשבה היהודית בצרפת בראי גלגולו של טיעון

 

10.11.21

ד"ר מרים פלדמן קיי

אוניברסיטת בר אילן ו-  Jewish Theological Seminary

קריאה פילוסופית דה-קונסטרוקטיביסטית במושג "התגלות" בעקבות עמנואל לוינס וז'אק דרידה

 

15.12.21

ד"ר הילה דיפני

מרכז אוריאל למחקר המקרא, אוניברסיטת אוקספורד

שחזור חומרי של מגילות התורה מקומראן ותרומתו לחקר נוסח התורה: מגילת 4QpaleoGen-Exodl  כמקרה בוחן

 

12.1.22

ד"ר אריאל סרי-לוי

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"לא יראני האדם וחי": קדושה וסכנה במקרא