סמינרים מחלקתיים
סמסטר א - שנת הלימודים תשפ"ד

17.1.24

ד"ר יהודית וייס  - מחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

"הסוגה של ספר יצירה: כיוון חדש"

 

14.2.24

ד"ר נירן גרשטיין - מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים

* נושא יפורסם בהמשך

 

13.3.23

ד"ר עתר לבנה - המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

"מכף רגל ועד ראש: גוף ולבוש בספרות הבי​ת השני"


הסמינרים מתקיימים בימי רביעי, בין השעות 12:15-13:45 בבנין 72, חדר 538
מוזמנות ומוזמנים