סמינרים מחלקתיים
סמסטר א - שנת הלימודים תשפ"ג

26 באוקטובר 2022        ד"ר עמית גבריהו -'התורה כמסמך משפטי במחשבת חז״ל'

30 בנובמבר 2022          ד"ר אבישי בר-אשר - 'תפילת שר תורה: 'היכלות רבתי' - מליטורגיה לספרות'

28 בדצמבר 2022          פרופ' דני י' לסקר - 'איך כותבים פירוש לספר הכוזרי לר' יהודה הלוי'

11 בינואר 2023             ד"ר אורית מלכה - 'החבורה והיחד במחשבת התנאים'הסמינרים מתקיימים בימי רביעי, בין השעות 12:15-13:45 בבנין 72, חדר 538
מוזמנות ומוזמנים