​​​​​​​​​​​

המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין - גורן
רשימת סמינרים מחלקתיים – סמסטר ב' תש"פ
ימי ד' בשעה 12:10-13:45 חדר 538 בנין 72

18.3.20 ד"ר יעקב מאיר

עמית בתר דוקטור בפרויקט ה ERC JEWTACT - Jewish Translation and Cultural Transfer

כתב היד בשירות הדפוס: כיצד הודפס התלמוד הירושלמי בוונציה

 

1.4.20 פרופ' רות הכהן

החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

צלילים בצל החורבן: "כינורות תלויים" על אדמת אירופה של המאה העשרים

 

22.4.20 ד"ר טניה ורטמן

עמיתת פולונסקי לבתר-דוקטור במכון ון ליר בירושלים

כותר יפורסם בהמשך​

 

6.5.20    Prof. Steven Fraade

Yale University, Judaic Studies, Department of Religious Studies

‘Reading Leads to Translating’: Private versus Public Performance of Targum in Ancient Sources and Beyond


20.5.20 ד"ר יקיר פז

החוגים לתלמוד וללימודים קלאסיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

עילם גוססת: התלמוד הבבלי ויהודי חוזיסטאן בתקופה הסאסנית

 

10.6.20 פרופ' גי סטרומזה

ליידי מרגרט הול, אוקספורד; החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית (אמריטוס)

על מדע הדתות וחקר היהדות במאה ה-19​