​​​​​​​​​​​

המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין - גורן
רשימת סמינרים מחלקתיים – סמסטר ב' תשפ"א
ימי ד' בשעה 12:10-13:45 חדר 538 בנין 72

10.3.21 

ד"ר יקיר פז, החוג לתלמוד והחוג ללימודים קלאסיים, האוניברסיטה העברית 

עילם גוססת: התלמוד הבבלי ויהודי חוזיסטן בתקופה הסאסנית 

 

7.4.21 

Dr. Anna Sierka, Minerva Postdoctoral Fellow, Hebrew Unive  

The Kabbalistic Library as Imagined by Naftali Bacharach: On the Absorption and Adaptation of Named Sources 

 

5.5.21 

יפורסם בהמשך 

 

26.5.21 

פרופ' עודד ישראלי, המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת בן-גוריון

מיהו מקובל? משה איסרליש (רמ"א) כמקרה מבחן 

 

הסמינרים יתקיימו באופן ווירטואלי

פרטים במזכירות המחלקה