המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן

בנין 72 קומה 5 חדר 560

טלפון: 08-6472532

פקס: 08-6472820

אימייל המחלקה : jtd@bgu.ac.il

כתובת מקוצרת לאתר האינטרנט של המחלקה  www.bgu.ac.il/jtd