20 מאי
- 22 מאי

אולם Bawden Room


​הוועדה המארגנת:
פרופ' חיים וייס, ד"ר מי־טל נדלר, פרופ' ירון פלג, פרופ' יגאל שוורץ


תוכנית הכנס המלאה