RETRO.PNG

רטרו היא סדרת ספרים של סופרים עבריים מהעבר הרחוק והקרוב. היא כוללת כתבים שפורסמו בבמות שונות אך לא זכו לראות אור בספר. כמו כן, יופיעו בסדרה מהדורות חדשות של יצירות חשובות שראוי לשוב ולקרוא בהם, וגם סיפורים שחמקו מעינם של עורכים ומוציאים לאור ויזכו ברטרו לגילוי פומבי ראשון. לכל הספרים יצורפו פתח דבר או אחרית דבר מקיפים פרי עטם של חוקרים וסופרים בעלי שם.

עורכי הסדרה מבקשים להפגיש את הקוראים עם יצירות מרתקות ומרגשות ובה בעת לעשות "צדק היסטורי" עם סופרים שאיתרע מזלם ולא זכו להכרה שלה היו ראויים, מסיבות חברתיות, תרבותיות ואידאולוגיות-פוליטיות. הסדרה רטרו יוצאת לאור בשיתוף פעולה בין מכון "הקשרים" לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לבין הוצאת הספרים כנרת, זמורה, דביר.

עורכי הסדרה: יגאל שוורץ, דקל שי שחורי ומוריה דיין קודיש.ספרי הסדרה

שם הספר (לחצו לתקציר)
  
מחבר
  
שנת הוצאה
  
אהבה עד כלותדוד פוגל, עדה נדלר־פוגל 2019
גונבים את הבשורהמרדכי שלו2018
השממיתנסים אלוני2017
שַמוֹת אהרון ראובני2017
שעת החתולים דוד שיץ2017
קזנובה מווילנה אברהם אורי קובנר2017
המשומדתזלמן שניאור2015
טחנת החייםיצחק שמי2015