$$Events$$

15 מאי
14:00
- 16 מאי

הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס

 
המחלקה לספרויות זרות ובלשנות ע"ש אברהמס-קוריאל,
מכון הֶקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית
התוכנית לאירוח אישים בעלי שם (DVP), הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מתכבדים להזמינכם לסדרת מפגשים עם הסופרת
ניקול קראוס

מחברת הספרים אדם נכנס לחדר, תולדות האהבה, בית גדול

ניקול קראוס

 

יום שני, 15 במאי 2017

14:00  
ניקול קראוס משוחחת על יצירתה: מפגש עם תלמידי מחקר וחברי-סגל

מנחה: פרופ' מרק גלבר, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות
חדר 301, מרכז משפחת הלן דילר (בניין 74)
המפגש יחל בשעה 14:00 בדיוק


15:30  
מפגש קריאה עם ניקול קראוס
במסגרת המושב ה-47 של חבר הנאמנים,
האירוע השנתי ע"ש זלוטובסקי
מנחה: פרופ' סטיב רוזן, סגן הנשיאה לקשרי חוץ
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף 

 

 


  יום שלישי, 16 מאי 2017

  18:00

  Jewish/Israeli Women Writing 
  הסופרות ניקול קראוס וצרויה שלו משוחחות על ספרות נשים יהודית/ישראלית

  מנחה: פרופ' ויויאן ליסקה, אוניברסיטת אנטוורפן והאוניברסיטה העברית
  אולם שרה תדמור, בניין דייכמן למעורבות חברתית (בניין 18, מול "ארומה")

 
 

 - כל האירועים יתקיימו בשפה האנגלית -